Banca Comercială Română (BCR) îşi invită toţi clienţii să vină la oricare din unităţile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate potrivit Regulamentul BNR numărul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei.

Conform normelor BNR, toate băncile trebuie să obţină de la clienţii lor, persoane fizice, detalii privind :
a) datele de identificare;
b) datele de contact şi adresa;
c) naţionalitatea;
d) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
e) funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul;
f) numele beneficiarului real.

Şi persoanele juridice trebuie să vină la bancă pentru completarea următoarelor date:
a) denumirea;
b) forma juridică;
c) sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare;
d) numărul de telefon, fax, adresa de poşta electronică, dupa caz;
e) tipul şi natura activităţii desfăşurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competenţa de a conduce şi reprezintă entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;
g) numele beneficiarului real sau, în situaţia prevazută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completarile ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/imputernicită în acest sens.

„Ştim că pentru clienţii noştri este un efort suplimentar pe care trebuie să-l depună şi de aceea le mulţumim anticipat. Pentru a creşte interesul clienţilor noştri, vom organiza o tombolă cu peste 300 de premii atractive pentru clienţii persoane fizice care vin în perioada 29 iunie – 29 august în unităţile BCR pentru a-şi actualiza datele personale.” a declarat Sorin Mititelu, director Direcţia Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail din BCR.

Aducerea la zi şi completarea datelor personale ale clienţilor este o  măsura impusă de lege şi toţi cei are au o relaţie cu o bancă din România – indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat – au obligaţia să se conformeze.

Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţiala a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.

SURSA: BCR