Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, au lansat astăzi proiectul „Sistem informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”, cod proiect 130718.

“Îmbunătățirile pe care le propunem prin proiectul RegInterMed țin de eficientizarea sistemului de sănătate prin dezvoltarea și consolidarea de soluții informatice ale depozitelor de date, dar și prin monitorizare, documentare și suport al procesului de luare a deciziilor medicale. În proiect vor fi realizate 100 de registre de sănătate, care vor fi interconectate în cadrul unui sistem informatic integrat. Pentru fiecare categorie de beneficiari, estimăm că peste 2 milioane de pacienți, peste 50.000 de medici și peste 300 de specialiști ai Ministerului Sănătății vor fi parte a acestui sistem informatic”, a declarat președintele ADR, Octavian Oprea.

Sistemul facilitează desfăşurarea în mod eficient, şi în anumite cazuri automat, a activităţilor specifice interfeţei dintre organismele administraţiei centrale şi cetăţeni.

Ce înseamnă RegInterMed

Sistemul informatic va furniza servicii online care vor genera beneficii. Pentru Ministerul Sănătății e vorba de monitorizarea și evaluarea sănătății populației, precum și posibilitatea realizării unor statistici, în baza informaţiilor deţinute într-o bază de date reală şi actualizată, în vederea elaborării unor decizii fundamentate.  Pentru medici de consistenţa informaţiilor, centralizate într-o bază unică; păstrarea istoricului pentru fiecare pacient; urmărirea eventualelor interferenţe ale diverselor tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, care ajută la luarea unei decizii medicale optime.

Și pacienții vor avea o serie de beneficii. E vorba de istoricul evoluţiei în cazul tratamentelor anterioare şi extragerea cu uşurinţă a unor statistici pentru luarea de decizii în beneficiul pacienţilor. Soluţia implementată va asigura interoperabilitatea sistemului informatic propus cu alte sisteme existente în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum şi cu sistemele informatice ale unităţilor medicale.

Prin utilizarea standardelor informatice medicale, proiectul RegInterMed va asigura interoperabilitatea la nivel european şi schimbul de informaţii pentru pacienţii care solicită servicii medicale transfrontaliere, iar baza de date constituită în cadrul proiectului reprezintă o arhivă electronică și un back-up al informațiilor fiecărui pacient.

Care este valoarea proiectului de digitalizare

Pentru interoperabilitatea cu sistemele informatice ale UE, se vor utiliza standarde compatibile cu cele utilizate de platformele pentru schimb de date ale proiectelor Cross-border health dezvoltate la nivelul Uniunii Europene testate şi implementate prin IHE Europe şi care se afla în etapa de testare de către ţările care fac parte din European eHealth Digital Service Infrastructure.

La eveniment au participat președintele ADR, Octavian Oprea; secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andra Diana Migiu; președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe; directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, general-locotenent ing. Ionel -Sorin Bălan; rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga; directorul general al Institutului Național de Sănătate Publică, Carmen Ungureanu; președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate Vlad-Teodor Berbecar și Corina Atanasiu, secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 67.591.875.80 lei cu TVA, din care 57.114.146,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.