CIV conține atât datele tehnice, cât și datele proprietarilor succesivi ai vehiculului și este unul dintre cele mai importante documente eliberate de Registrul Auto Român (RAR). De aceea este recomandată păstrarea acestuia într-un loc sigur, pentru a fi evitate pierderea, furtul sau deteriorarea. Totuși, în situația în care, dintr-un motiv sau altul, proprietarul vehiculului rămâne fără CIV, trebuie să solicite un duplicat al acestuia la RAR.

Prețul pentru eliberarea unui duplicat al CIV este 200 de lei, iar pentru obținerea acestuia nu sunt necesare nici programarea și nici prezentarea vehiculului la RAR.

Actele necesare obţinerii unui duplicat al cărţii de identitate a vehiculului sunt:

– o cerere de activitate RAR, o solicitare pentru eliberarea unui document nou; cererea se va completa de către solicitant, pe propria sa răspundere și va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează prestaţia;
– actul de identitate al solicitantului;
– documente care atestă calitatea de deţinător a solicitantului (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.), dacă solicitantul nu este cel care figurează ca deţinător în evidenţele autorităţii de înmatriculare.
– dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică sau delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică). Procura notarială trebuie să specifice expres dreptul de a solicita şi de a ridica duplicatul CIV de la RAR, fiind precizat obligatoriu şi numărul de identificare al vehiculului.

Delegaţia trebuie să conţină datele de identitate ale reprezentantului deţinătorului, să identifice vehiculul prin numărul său de identificare (seria de şasiu sau caroserie), să specifice care este prestaţia pentru care s-a emis delegaţia (eliberare duplicat al cărţii de identitate), să poarte număr de înregistrare şi să fie semnată (şi ştampilată, dacă este cazul) de către emitent.

 

Începând din 16 iulie 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2018, pentru obţinerea duplicatului CIV este obligatorie prezentarea vehiculului la RAR în vederea identificării sale.

Există toate șansele ca RAR să elibereze duplicatul în aceeași zi.

Până de curând, procedura de acordare a duplicatului presupunea ca deținătorul să se prezinte la RAR, unde primea două formulare. Cu unul dintre acestea trebuia să se prezinte la Monitorul Oficial, unde anunța pierderea documentului, iar cu cel de-al doilea la autoritatea de înmatriculare, de unde primea avizul pentru eliberarea duplicatului CIV. Abia apoi se ajungea din nou la sediul RAR, pentru a ridica documentul. Toată această procedură putea dura circa 48 de ore.