Instituţia nu precizează dacă este vorba despre un avertisment sau o sumă. 

Prin Decizia ASF nr. 33/12.01.2017, s-a instituit în sarcina Consiliului de Administraţie al societăţii obligaţia de a întreprinde, în regim de urgenţă, toate demersurile necesare respectării cerinţelor legale de transparenţă în ceea ce priveşte transmiterea raportului anual aferent exerciţiului financiar 2015, cuprinzând situaţiile financiare aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Unirea Shopping Center a realizat anul trecut un profit net de 418.200 lei, comparativ cu o pierdere de peste 6,52 milioane lei în 2015, conform datelor postate pe pagina de web a societăţii. 

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), cea mai mare parte a acţiunilor este deţinută de The Nova Group Investments România – 74,16%, alţii au 15,8% şi peste 10% SIF Muntenia. 

Acţiunile companiei au crescut de la începutul anului cu 21,22%, iar în ultima lună au coborât cu 7,14%.