Aproape 60% din numărul total de posturi din Aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost redus, de la 2.919 la 1.249 de posturi.

Potrivit oficialilor MAI, la nivelul instituţiei a avut loc deja o reorganizare şi restructurare, prin acest proces reducându-se numărul secretarilor de stat de la şase la trei şi numărul de structuri de la 22 la 20.

Totodată, s-a procedat la reorganizarea şi restructurarea agenţiilor şi autorităţilor aflate în subordinea ministerului.

Astfel, numărul posturilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarului Public a fost redus cu 179, numărul de posturi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost redus cu 560, iar numărul total de posturi al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi publice a fost redus cu 55.

Procesul de reorganizare şi restructurare început la nivelul Aparatului central a fost extins şi la nivelul structurilor subordonate din zona de ordine şi siguranţă publică.

”Discuţiile, inclusiv cele purtate cu organizaţiile sindicale cât şi cu cele profesionale, nu au pornit de la numărul persoanelor ce urmează a fi restructurate, ci de la principiile care trebuie să stea la baza acestui demers. Restructurarea se va face pe criterii de competenţă şi conduită profesională a cadrelor, scopul fiind creşterea eficienţei şi activităţii operative a sistemului de ordine şi siguranţă publică în stradă, precum şi creşterea calităţii serviciilor prestate în folosul cetăţenilor,” au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai MAI.