Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat datele din întraga ţară referitoare la începerea anului şcolar şi a transmis, vineri, că 12.610 de unităţi de învăţământ vor învăţa în Scenariul 1, 4.892 în Scenariul 2, 238 în Scenariul 3 şi şapte unităţi vor combina scenariul galben cu cel verde.

Acestea sunt unităţi din Bucureşti, în care sunt lucrări nefinalizate sau au elevi a căror situaţie medicală a impus acest scenariu.

Peste 230 de școli în scenariul roșu

Astfel, în urma propunerilor înaintate de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) au emis hotărârile privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ, valabil pentru începutul de an şcolar 2020-2021.

Conform acestora, se înregistrează următoarea situaţie conform raportării efectuate de inspectoratele şcolare:

– 12.610 de unităţi de învăţământ în Scenariul 1: participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară

– 4.892 de unităţi de învăţământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, respectiv revenirea parţială (prin rotaţie de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

– 238 unităţi de învăţământ în Scenariul 3: participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.

– 7 unităţi de învăţământ în scenarii mixte (S2+S3). Toate aceste unităţi sunt din Bucureşti.

”Situaţii specifice în fiecare unitate”

” Varianta aceasta s-a aprobat avându-se în vedere situaţiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unităţi se află în curs de reabilitare şi altele au cazuri medicale particulare la clasă, astfel încât impun învăţarea online”, a transmis Ministerul Educaţiei, conform news.ro.

Consiliile de administraţie de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au adoptat propunerile în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice efectuate la nivel naţional de către direcţiile de sănătate publică şi Institutul Naţional de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura şi de resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

Potrivit respectivei analize, în 2.728 de localităţi numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 410 localităţi numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 şi 3 la 1.000 de locuitori, iar în 43 de localităţi numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

Potrivit Ordinului comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile/instituţiile de învăţământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcţionare este rata incidenţei cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.