Banca Națională a României – BNR a anunțat joi că a întreprins un proces de revizuire a Regulilor privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR, vizând armonizarea acestor reguli cu cele mai bune practici în domeniu și urmărindu-se evoluția cadrului juridic existent la nivel european.

Astfel, BNR a eliminat publicarea ratelor de referință pentru scadența de 9 luni, a mărit de la 15 minute la 30 de minute intervalul de dinaintea fixingului în care preia cotațiile ferme, a îngustat ecartul între ratele dobânzilor bid şi ask cotate de către participanţi și a majorat valoarea maximă a tranzacţiilor asociate cotaţiilor ferme furnizate de către participanţi.

Modificările adoptate sunt de natură să contribuie la stimularea suplimentară a activităţii pieţei monetare interbancare, la îmbunătăţirea mecanismului de formare a preţurilor, precum și la o mai bună reprezentativitate a ratelor de referință ROBID și ROBOR stabilite, prin creșterea capacității acestora de a reflecta realitatea pieței monetare interbancare românești pe care intenționează să o măsoare, arată BNR.

Iar ratele de referință ROBID și ROBOR continuă sa fie calculate, ca și până acum, în baza cotațiilor ferme furnizate de către instituțiile de credit participante.

Potrivit noilor reguli, diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, cotat de fiecare bancă nu putea depăşi :
a) 0,30 puncte procentuale pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M;
b) 0,35 puncte procentuale pentru depozitele 3M;
c) 0,40 puncte procentuale pentru depozitele 6M și 12M.

Înainte, diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, nu putea depăşi :
a) 0.50% pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M,
b) 0.75% pentru depozitele 6M, 9M şi 12M.

De asemenea, până acum ratele ROBID și ROBOR pentru fiecare scadenţǎ erau calculate ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare bancă pentru depozitele atrase sau plasate într-un interval de 15 minute înainte de fixing după eliminarea extremelor. Acum, acest interval a urcat la 30 de minute.

Dacă mai mult de jumătate din numărul băncilor se află în imposibilitate de a furniza cotații în cadrul procesului de Fixing, ratele dobânzilor publicate în ziua curentă vor fi la nivelul ratelor dobânzilor stabilite în ziua precedentă.

Banca Națională a României în colaborare cu ACI România – Asociația piețelor financiare va continua să armonizeze Regulile privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR cu evoluțiile în materie legislativă și practică, observate la nivel european și internațional, în scopul alinierii la principiile, standardele şi procedurile aplicabile unei bănci centrale care acţionează în calitate de Administrator al ratelor de referință, se arată în comunicatul BNR.

Noile reguli privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR vor fi aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2019.