Piaţa autohtonă de capital a traversat o perioadă sensibilă pe parcursul anului 2020, ca urmare a faptului că în perioade de criză bursele reacţionează emoţional şi astfel există fluctuaţii relativ ample, potrivit unei analize realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Piaţa autohtonă de capital a traversat o perioadă sensibilă pe parcursul anului 2020, ca urmare a faptului că în perioade de criză bursele reacţionează emoţional şi astfel, există fluctuaţii relativ ample. Pe de altă parte însă, statutul de piaţă emergentă, obţinut recent de bursa de la Bucureşti, reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare în perspectiva anului viitor.

Promovarea la statutul de piaţă emergentă

Anul 2020 va rămâne unul istoric pentru piaţa de capital din România. Pe 21 septembrie, Bursa de la Bucureşti a fost promovată la statutul de piaţă emergentă de către agenţia de evaluare FTSE Russell, cea mai importantă realizare de la reînfiinţarea acesteia, din 1995 şi până în prezent.

Prin această decizie a fost atins obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), conceput şi derulat la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară”, se spune în analiza ASF.

Autoritatea arată că noul statut al bursei reprezintă o oportunitate semnificativă pentru companiile listate, întrucât vehicule investiţionale, care gestionează sute sau poate chiar miliarde de euro, vor putea investi în acţiunile tranzacţionate pe bursa de la Bucureşti, lucru imposibil până în toamna acestui an din cauza restricţiilor generate de statutul de Piaţă de Frontieră.

Anul pandemiei COVID-19

„Anul 2020 a însemnat însă şi anul pandemiei COVID-19. Temerile investitorilor, alimentate de dubla criză, sanitară şi economică, s-au tradus prin volatilităţi ridicate, care au fost consemnate mai ales în primăvara acestui an.

Începutul lunii decembrie vine cu o revenire timidă a bursei, după ce în primăvară aceasta a „suferit” din cauza răspândirii virusului SARS-CoV-2. La sfârşitul toamnei, capitalizarea companiilor româneşti, listate pe piaţa principală a BVB, a ajuns la aproximativ 100 miliarde lei, iar capitalizarea companiilor listate pe SMT la aproape 10 miliarde lei”, se precizează în analiză.

ASF enumeră evenimentele anului la Bursă, menţionând admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Bittnet Systems SA (BNETR07) pe Piaţa Reglementată administrată de BVB, începând cu data de 3 iunie 2020.

Potrivit Autorităţii, obligaţiunile Norofert (NRF) au intrat la tranzacţionare pe SMT-ul BVB în data de 5 iunie; acţiunile societăţii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti, pe piaţa AeRO, în data de 1 octombrie 2020; obligaţiunile Agroserv Măriuţa (MILK25E), procesatorul lactatelor Lăptăria cu caimac, au intrat la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare începând cu data de 8 decembrie 2020.

Compania de tehnologie 2Performant (2P) s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare la data de 9 decembrie 2020

Măsurile de criză în contextul pandemiei

„Declararea pandemiei COVID-19 şi incertitudinile induse de criza sanitară la nivel economic au avut un impact puternic în comportamentul investitorilor, reflectându-se într-o perioadă de volatilitate ridicată a pieţei de capital. La nivelul activităţii de supraveghere, desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, au fost dispuse măsurile necesare creşterii frecvenţei de raportare în vederea analizei stabilităţii financiare a entităţilor şi adoptării unor măsuri cu caracter preventiv, inclusiv în ceea ce priveşte adecvarea planurilor de continuitate a activităţii, ori de câte ori indicatorii prudenţiali ar fi atins pragurile de alertă. Este de remarcat, în acest context, adaptarea pieţei fondurilor de investiţii, care a rezistat presiunii răscumpărărilor, şi nu a fost necesară activarea unor mecanisme suplimentare de administrare a lichidităţii, toate obligaţiile fiind onorate conform prevederilor legale şi prospectelor de emisiune”, arată sursa citată.

În ceea ce priveşte sistemele de post-tranzacţionare, s-a urmărit asigurarea convergenţei practicilor de supraveghere a depozitarilor centrali şi a sistemelor de decontare la nivel european, prin derularea primului exerciţiu de evaluare anuală a depozitarului central de titluri de capital autorizat de ASF în baza CSDR.

În contextul pandemiei, ASF şi entităţile pieţei de capital au trecut testul digitalizării, prin eforturi semnificative de adaptare rapidă la noile modalităţi de interacţiune/comunicare. Astfel, ASF a pus la dispoziţia entităţilor şi publicului canale de comunicare electronică, intensificând totodată activităţile de monitorizare şi dialogul cu piaţa, în vederea soluţionării problemelor specifice.

De asemenea, entităţile pieţei s-au remarcat prin efortul de a identifica soluţiile digitale optime pentru asigurarea continuităţii business-ului şi alternative moderne de relaţionare cu consumatorii, în contextul pandemiei COVID-19.

Constituirea Contrapărţii Centrale

Pe parcursul anului 2020, au fost continuate demersurile ASF pentru sprijinirea acţiunilor de constituire a Contrapărţii Centrale. Astfel, la finalul anului 2019, a fost înfiinţată societatea CCP.RO, al cărei acţionar majoritar este Bursa de Valori Bucureşti, entitate care va desfăşura pe teritoriul României activităţi specifice unei contrapărţi centrale şi pentru care se va solicita autorizarea din partea ASF în această calitate, în anul 2021.

Totodată, Autoritatea împreună cu Ministerul Finanţelor, cu actorii din piaţă şi cu consultanţa OECD, dezvoltă în perioada următoare Strategia Pieţei de Capital. Este vorba despre o radiografie a întregii pieţe de capital, care are ca obiectiv final maximizarea punctelor forte, astfel încât Bursa să poată face pasul spre următorul nivel de dezvoltare.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară menţionează că a avut o activitate susţinută pe zona de reglementare în anul pandemiei, pentru a veni, pe de o parte în sprijinul entităţilor din piaţă, iar pe de altă parte pentru continuarea procesului de modernizare a cadrului ce guvernează sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

În calitate de Autoritate de reglementare şi de supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, ASF a avut un rol activ în cadrul procesului de elaborare a Legii nr. 158/2020, care are în vedere în principal alinierea legislaţiei specifice emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă la cerinţele mai multor acte normative europene (Directiva (UE) 2017/828 Regulamentul (UE) 2017/1129 şi Regulamentul (UE) 2017/2402), precum şi realizarea unor modificări şi/sau completări ale acestei legislaţii pentru a surprinde dinamica şi evoluţiile recente ale pieţei de capital, respectiv pentru a permite derularea corespunzătoare a unor activităţi sau operaţiuni aflate sub domeniul de supraveghere al Autorităţii.

Reglementarea legislaţiei secundare

Printre cele mai importante activităţi în sfera reglementării legislaţiei secundare se numără: Regulamentul A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19.

Regulamentul a avut în vedere introducerea unor dispoziţii care să asigure desfăşurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acţionarilor, în contextul instituirii stării de urgenţă generate de COVID-19.

Emiterea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 a fost determinată de caracterul de urgenţă al măsurilor ce trebuiau adoptate şi, cu precădere, de iminenţa desfăşurării de către societăţile emitente a adunărilor generale ordinare anuale ale acţionarilor având pe ordinea de zi aprobarea situaţiilor financiare, precum şi de eventualitatea desfăşurării unor alte adunări generale ale acţionarilor care nu sufereau amânare.

Printre altele, este enumerat şi Regulamentul ASF nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19.

Regulamente și norme impuse

Regulamentul a introdus proactiv o serie de măsuri legale de ajustare şi adaptare a activităţii entităţilor supravegheate de pe piaţa de capital în contextul noii crize apărute (amânarea unor raportări periodice, dispense acordate SAI/AFIA de transmitere a anumitor documente în format letric, permiterea lichidizării portofoliului investiţional al SAI prin realizarea de operaţiuni repo etc.).

Totodată, este amintit Regulamentul privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital. Acesta actualizează cadrul legal aplicabil în domeniul formării şi pregătirii profesionale specifice pieţei de capital cu scopul armonizării lui cu necesităţile şi particularităţile pieţei aflate într-o continuă dinamică, în special cu situaţia generată de pandemia SARS-CoV-2, creându-se posibilitatea organizării programelor de formare profesionala în sistem on-line.

Nu în ultimul rând se menţionează Norma ASF nr. 27/2020 privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds).

Norma implementează Ghidul ESMA 34-49-172 RO, în contextul obligaţiei ESMA de a actualiza ghidul cel puţin anual, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (7) din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piaţă monetară, prin modificarea Anexei la Norma ASF nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză.