Luni, 14 iunie, Ordinul Președintelui ANPC nr. 163 din 03.06.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

Informaţii clare privind substanţele ce pot cauza alergii sau intoleranţă în cazul produselor alimentare neambalate

Este vorba despre ordinul ce vizează furnizarea de informații privind prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță la produsele alimentare neambalate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor explică, prin intermediul unui comunicat, că, începând cu data de 14 iunie, produsele alimentare nepreambalate trebuie să fie însoțite, la vânzare, în mod obligatoriu, de informații privind prezența substanțelor sau a produselor care pot cauza alergii sau intoleranță.

Informațiile trebuie să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere/oferire a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanță, înaintea achiziționării acestora, indică reprezentanţii ANPC.

Indicaţii privind produsele comercializate online

În plus, respectivele informaţii trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice.

Ordinul nr. 163 mai indică faptul că, pentru produsele alimentare nepreambalate oferite spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile privind substanțele/produsele care pot cauza alergii sau intoleranță trebuie să figureze pe suportul de vânzare la distanță, pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material informativ.

Ce scria în proiectul de ordin al ANPC, propus spre consultare în iulie 2020?

“Considerăm că, prin proiectul de act normativ se asigură o mai bună informare a consumatorilor din  România cu privire la substanţele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranţă în cazul produselor alimentare comercializate în vrac direct cât si cele comercializate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă informaţii mentite a proteja consumatorii care suferă de diferite alergii.

De menţionat că art.44 alin(2) din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 privind informarea  consumatorilor prevede: „Statele membre pot adopta măsuri naționale privind mijloacele prin care trebuie puse la dispoziție mențiunile specificate la alineatul (1) sau elemente din mențiunile  respective și, după caz, forma de exprimare și de prezentare a acestora.”

De asemenea, ca urmare acţiunilor de control desfăşurate de către personalul ANPC, a rezultat existenţa la comercializare de produse comercializate în vrac la care nu se asigură informarea consumatorilor cu privire la substanţe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranţă astfel se poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.”

Sursă foto: Pixabay.com