Controlul s-a efectuat ca urmare a reclamațiilor inregistrate la CPCMB cu privire la faptul ca nu au fost onorate si respectate complet unele comenzi, nu s-au respectat ingredientele declarate in preparatele culinare livrate sau nu au fost acordate discounturile afișate, precum și nefuncționarea sistemului de efectuare a plății, la operatorii economici SC Glovoappro SRL precum SC Food Panda Ro SRL si SC Hellohungry SA.

Au fost transmise prin email invitații către acești operatori economici, iar acțiunile de control au fost finalizate la sediul CPCMB la data de 22.11.2019, când au fost intocmite 3 procese verbale de constatatare contravenție aplicându-se sancțiuni contravenționale in valoare de 15000 lei și trei avertismente.

La extinderea verificărilor s-au solicitat documente din care să reiasă ultimele 15 livrări efectuate cât și denumirea operatorilor economici de la care au fost preluate comenzile, lista unităților de alimentație publică cu care dețin contracte de colaborare, precum și modele de contracte incheiate cu aceștia, documente care să ateste autorizarea echipamentelor in care sunt transportate comenzile, termenii și condițiile de utilizare a site-urilor sau platformelor pe care le dețin.

Regulamentul CE nr. 852/2004, anexa II, cap. IV, prevede ca “Mijloacele de transport și/sau containerele utilizate la transportul produselor alimentare trebuie să fie curate și in bună stare pentru a proteja produsele alimentare de containere și trebuie, dupa caz, să fie concepute și construite in așa fel incât să permită curățarea și/sau dezinfectarea adecvată.”

În cazul SC Food Panda SRL căreia ii aparține aplicația foodpanda.ro au fost instrumentate cinci reclamații care nu s-au putut concluziona și au fost soluționate amiabil.

La momentul efectuării controlului s-a procedat la verificarea rucsacelor de transport comenzi produse alimentare și s-a constatat faptul că pereții reglabili din interior, din material termoizolant nu realizează o izolare completă a produselor alimentare calde de reci, astfel incât să nu existe transfer termic intre produse.

Totodata, din declarațiile verbale ale angajatilor care efectuau activităti de transport produse alimentare cu rucsace termoizolante, a rezultat că igienizarea acestora se realiza cu șervețele umede, alcool sanitar, fără a avea cunoștință de alte procedee de igienizare.

Din verificarile efectuate s-a constatat că operatorul economic nu dispune de o procedură care să prevadă modalități de sigilare ale ambalajelor produselor alimentare, la preluarea acestora de la furnizori și nici o procedură de igienizare a genților termoizolante utilizate, folosind in cadrul serviciilor prestate proceduri nesigure.

Operatorul economic a fost sancționat contravențional conform OG21/92 modificată, articolul 7c liniuta 1/art. 5(2)a coroborat cu art.7 din OG2/2001 cu avertisment.

În cazul operatorului economic SC Glovoappro SRL, ce deține aplicația glovoapp.com au fost instrumentate șase reclamații, constatându-se că operatorul economic denota un comportament incorect in relația cu consumatorii.

Din verificarea modului de compartimentare a rucsacelor de transport comenzi produse alimentare, s-a constatat faptul că pereții reglabili din interior, din material termoizolant nu realizează o izolare completă a produselor alimentare calde de reci, astfel incât să nu existe transfer termic intre produse, iar din declarațiile verbale ale angajaților a reieșit faptul că igienizarea acestora se realizează cu servețele umede, bicarbonat de sodium, alcool sanitar sau in cada proprie de acasă prin spălare, fără a avea cunoștință de alte procedee de igienizare.

Astfel, și in acest caz s-a constatat că operatorul economic nu dispune de o procedură care să prevadă modalități de sigilare ale ambalajelor produselor alimentare, la preluarea acestora de la furnizori și nici de igienizare a genților termoizolante utilizate, folosind in cadrul serviciilor prestate proceduri nesigure.

Operatorul economic a fost sancționat contravențional conform OG21/92 modificată, articolul 9/ articolul50(1) litera c și articolul 7c liniuta 1/ articolul 5(2) a coroborat cu art.7 din OG2/2001 cu amendă in valoare de 5000 lei și avertisment

În cazul operatorului economic SC Hellohungry SA, căruia ii aparține aplicația takeaway.com au fost instrumentate două reclamații, constatându-se că operatorul economic nu a respectat conditiile prescrise si declarate

Compania a acceptat prin platforma sa, o comanda in valoare de 30 de lei, iar ulterior i-a fost comunicat consumatorului, direct de către reprezentații restaurantului, că pentru a putea livra produsele, comanda minimă trebuie să fie de 50 lei, fapt ce denotă un comportament incorect in relația cu consumatorii.

Operatorul economic SC Hellohungry SA a pus la dispoziție procedura de igienizare a genților termo, genți folosite la transportul produselor livrate, contractul de prestări servicii nr. 10/16.05.2019 incheiat cu societatea S.C. Eco Clean S.R.L., pentr

Glovo și Takeaway au fost amendate fiecare cu câte 15.000 de lei și au primit de asemenea avertismente.

Reprezentanții Glovo au declarat pentru CAPITAL că cei care se ocupă de livrări vor fi instruiți cu privire la modalitățile corecte de curățare a cutiilor.

“Ca prim pas în urma acestei sesizări, vom crea o serie de întâlniri cu toți curierii la sediul Glovo pentru a-i instrui despre modalitățile corecte de curățare a cutiilor și la cât timp trebuie făcută această acțiune. În următoarele zile, vom avea o primă întâlnire cu o firmă specializată, nemailăsând această acțiune în sarcina livratorilor,” au precizat reprezentanții Glovo pentru CAPITAL.