În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.449.900 de lei din care 970.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 6 propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 422 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 401.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 79 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost sancționați 812 angajatori în domeniu.