Ajutoarele pentru nașteri și înmormântări, cadourile de Sărbători sau decontarea transportului sunt câteva exemple. Legea oferă companiilor alternative la clasicele prime și bonusuri, din care se rețin atât impozitul cât și contribuțiile aferente. Diversele tipuri de ajutoare, fie că sunt pentru înmormântare pentru pierderi cauzate de calamități naturale, pentru boli grave și incurabile sau pentru naștere, sunt beneficii pentru care nu se rețin impozit pe venit și contribuții sociale, și au deductibilitate limitată.
Oferindu-le, angajatorul își arată susținerea față de angajat în momentele dificile. În aceeași categorie intră și cadourile oferite salariaților și copiilor acestora. Potrivit legii, acordarea cadourilor oferite de angajatori copiilor minori ai angajaţilor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase se realizează pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat. Valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele menționate, nu poate depăşi 150 de lei.
Consolidarea relației angajat-angajator se poate realiza și prin acordarea de beneficii precum:  decontarea transportului pentru deplasarea la și de la locul de muncă, acoperirea costului prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, suportarea cheltuielilor de mutare în interes de serviciu, indemnizațiile de instalare și cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului. Asupra acestora nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale și pot fi o opțiune eficientă atât pentru angajat cât și pentru angajator în cazul în care au loc schimbări la nivel de companie și se dorește păstrarea structurii personalului prin alocarea de resurse interne în acest sens.
O altă categorie este cea a beneficiilor impozabile, în sensul impozitului pe venit, pentru care nu se rețin contribuții sociale. Și acestea au deductibilitate limitată. În această categorie intră tichetele (cadou, de creșă, de masă, de vacanță) și cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant.
„Beneficiile enumerate mai sus sunt avantajoase atât pentru angajat, cât și pentru angajator, dacă sunt respectate limitele impuse de lege asupra valorii lor, prin urmare toate tipurile de beneficii trebuie precizate în contractul de muncă, contractul colectiv de munca și în regulamentul intern, iar acordarea acestora trebuie însoțită de documente justificative pentru a evita orice interpretări în momentul încadrării lor în limitele deductibilității”, spun consultanții Accace.