AFIR a prelungit sesiunea până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00, potrivit unui comunicat al instituţiei. 

Aceste două submăsuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima dată în acest an. Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, împărţită astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol şi 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. 

AFIR precizează, de asemenea, că valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 9.1 şi respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/an, pe o perioadă de maximum 5 ani de la data înfiinţării grupului de producători. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100% nerambursabil. 

Scopul finanţărilor acordate prin aceste submăsuri îl constituie încurajarea înfiinţării şi susţinerea funcţionării administrative a grupurilor de producători din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole. 

AFIR menţionează că toţi cei interesaţi să depună proiecte pentru înfiinţarea grupurilor de producători, atât în sectorul agricol, cât şi în cel pomicol, pot consulta gratuit pe pagina oficială de internet a Agenţiei (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent sM 9.1 şi sM 9.1a. 

AFIR: Nu avem capacitate de cofinanțare

Principala cauză care a dus la dezangajarea de fonduri europene pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este lipsa capacităţii de cofinanţare din partea beneficiarilor, a declarat recent directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Eugen Popescu, în cadrul unei conferinţe de specialitate.

"Pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene, primul lucru pe care trebuie să ne bazăm este experienţa din exerciţiul financiar 2007 – 2013, care a relevat multe probleme. Lipsa capacităţii de cofinanţare private a fost de departe cea care a afectat cel mai mult programul. 1,6 miliarde de euro s-au reziliat în principal din cauza lipsei de finanţări private", a explicat Popescu. 

Pentru a evita astfel de probleme în noul exerciţiu financiar, reprezentantul AFIR a spus că au fost introduse criterii potrivit cărora beneficiarii trebuie să facă dovada că deţin numerar pentru finanţare în limita a 50% din proiect. 

Reprezentantul AFIR a mai spus că programul PNDR a demarat în exerciţiul financiar 2014 – 2020 prin preluarea unui portofoliu consistent de proiecte din perioada de finanţare anterioară, aflate în diferite stadii de implementare. El consideră acest aspect, pe de o parte, un succes, pentru că dacă nu se reuşea acest lucru "ar fi fost o catastrofă în special pentru cei care derulează aceste proiecte", iar pe de altă parte un eşec, pentru că aceste proiecte nu au fost finalizate la timp, iar cheltuielile cu salvarea lor se ridică la 460 de milioane de euro. 

AGERPRES