M. Of. nr. 0354 din 20 Mai 2011
Act nr. 422/20 Aprilie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava (201100354) Guvernul României

M. Of. nr. 0354 din 20 Mai 2011
Act nr. 472/11 Mai 2011 Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 (201100354) Guvernul României

M. Of. nr. 0354 din 20 Mai 2011
Act nr. -/04 Martie 2011 Protocol sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (201100354)   –

M. Of. nr. 0353 din 20 Mai 2011
Act nr. 435/27 Aprilie 2011 Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (201100353) Guvernul României

M. Of. nr. 0353 din 20 Mai 2011
Act nr. 1201/09 Mai 2011 Decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi (201100353) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

M. Of. nr. 0351 din 20 Mai 2011
Act nr. 423/07 Aprilie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 304 şi art. 312 din Codul de procedură civilă (201100351) Curtea Constituțională a României