Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă iniţiat de Consiliul Concurenţei, statul român va putea interzice un investitor străin din afara Uniunii şi îl va putea obliga să îşi vândă investiţiile realizate în România. În cazul în care nu o face, le va putea scoate la licitaţie, în cazul în care acest investitor prezintă riscuri majore în ceea ce priveşte securitatea naţională.

Trebuie menționat că regulamentul european, adoptat în primăvara anului trecut sub conducerea românească a Consiliului UE, va intra în vigoare pe 11 octombrie 2020.

Interzicerea operațiunilor periculoase

În momentul de față, România poate interzice, prin Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, viitoarele operaţiuni de „preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active” care „prezintă riscuri pentru siguranţa naţională”.

Totuși, României îi lipseşte legislaţia prin care să poată interzice investiţiile deja existente ale investitorilor străini considerați periculoşi pentru securitatea naţională.

Așadar, România va înfiinţa o Comisie pentru examinarea investiţiilor străine directe, care va fi formată din reprezentanţi ai aparatului de lucru al Prim-ministrului, Administraţiei Prezidenţiale, Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Consiliul Concurenţei, în calitate de membri.

Ce va putea face CEISD

CEISD va examina şi autoriza investiţiile străine directe numai din anumite domenii de activitate, respectiv: securitatea cetăţeanului şi a comunităţilor, securitatea frontierelor, securitatea energetică, securitatea transporturilor, securitatea aprovizionării cu resurse vitale, securitatea infrastructurii critice, securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii, securitatea activităţii financiare, fiscale, bancare şi de asigurări, securitatea producerii şi circulaţiei armamentului, muniţiilor, explozibililor şi substanţelor toxice, securitatea industrială, protecţia împotriva dezastrelor, protecţia agriculturii şi a mediului înconjurător şi protecţia operaţiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora.

Comisia va emite aviz conform pentru autorizarea, autorizarea condiţionată, interzicerea şi anularea investiţiei străine directe. Pe baza informaţiilor transmise de instituţiile prezente în Comisie (şi nu numai), ca autorizarea va fi acordată prin decizie a Prim-Ministrului, iar autorizarea condiţionată, interzicerea şi anularea investiţiilor străine directe se realizează prin hotărâre de guvern, după avizul conform al CEISD.

Dacă CEISD consideră că există riscuri majore în ceea ce priveşte securitatea sau în situaţia în care voturile membrilor CEISD nu întrunesc majoritatea necesară emiterii avizului conform, va fi solicitat avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care va transmite Guvernului propunerea sa.

Ce mai prevede actul normativ

Mai mult decât atât, actul normativ prevede şi solicitarea avizului Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC), în situaţia în care investiţiile străine vizează sau implică tehnologii IT&C ce pot afecta sau aduce atingere securităţii sau ordinii publice a României.

Va fi interzisă punerea în aplicare a unei investiţii străine directe înainte de notificarea la Consiliul Concurenţei şi înainte de a fi autorizată prin decizie a Prim-Ministrului.

În cazul în care CEISD stabileşte că investiţia străină nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României, atunci va emite, fără întârzieri nejustificate, un aviz cu privire la autorizarea investiţiei străine, scrie adevărul.ro.

Un articol este dedicat mass-media

În cazul în care entitatea economică deţine o licenţă audiovizuală la nivel naţional sau local, dacă realizează o publicaţie periodică având un tiraj mediu de cel puţin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic sau un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună înainte de realizarea investiţiei străine, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informaţiilor cu privire la investiţia străină.

CEISD va supune dezbaterii publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informaţiile cu privire la entitatea economică din domeniul mass media.

În cazul în care CEISD nu constată niciun motiv pentru iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, se consideră că efectuarea investiţiei străine sau permiterea continuării existenţei investiţiei străine nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României.

În cazul în care oricare autoritate a statului român constată, în mod justificat, că se impune iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, sesizează CEISD, iar aceasta iniţiază, fără întârzieri, procedurile examinare şi emite aviz cu privire la autorizare sau propuneri cu privire la autorizarea condiţionată, interzicerea sau anularea autorizării.