Metoda de privatizare a OLTCHIM este o metodă combinată: licitaţie cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de negociere sau de licitaţie cu strigare după regula licitaţiei competitive, astfel cum este detaliat în Dosarul de Prezentare.
Acest anunț urmează etapei ofertelor preliminare și neangajante desfășurate în baza anunțului publicat în marte 2012. Procedura de privatizare este în continuare deschisă oricărui potențial cumpărător, inclusive unor asocieri sau consorții de investitori.
Ministerul Economiei (MECMA), prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), oferă spre vânzare 188.100.976 acțiuni, reprezentând 54,8062% din capitalul social al OLTCHIM. Numărul total de cațiuni la data anunțului era de 343.211.383. Structura acţionariatului la data de 26 iunie 2012 era: 54,8062% Ministerul Economiei, 18,3182% PCC SE, 14,0250% Nachbar Services Ltd; 11,0169% persoane fizice, 1,8337% alte persoane juridice. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,10 lei. Capitalul social la data anunţului era 34.321.138,30 lei.
Potrivit datelor OPSPI, se intenţionează majorarea capitalului social prin conversia în acţiuni a creanţei Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) asupra OLTCHIM, transmiterea acţiunilor nou-emise către MECMA prin OPSPI şi  vânzarea acţiunilor nou-emise de către MECMA prin OPSPI, în cadrul aceluiaşi contract, către acelaşi cumpărător, împreună cu acţiunile existente menţionate la aliniatul anterior.
Majorarea capitalului social va fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acţionarilor înaintea termenului de depunere a ofertelor, iar acţiunile vor fi emise şi înregistrate de OLTCHIM în registrul acţionarilor după semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni dintre MECMA prin OPSPI şi ofertantul declarat adjudecatar. Criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit pe acţiune.
Viitorul acţionar majoritar al societății va avea opţiunea de a decide cumpărarea, de către Oltchim sau altă entitate, a activelor Arpechim Pitești aferente activităţii de rafinare deţinute de OMV Petrom, conform termenilor care vor fi conveniţi cu acesta. Detaliile privind această opţiune se vor regăsi în Dosarul de Prezentare, astfel cum acesta va fi actualizat şi revizuit în condiţiile legii. Preţul de ofertă este de 0,1 lei/acţiune. Garanţia de participare la licitaţie, în valoare de 34,425 milioane lei, se va depune într-una din formele precizate în Dosarul de Prezentare.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul OPSPI, în plicuri sigilate, separat, Oferta de cumpărare şi Documentele de participare, întocmite conform instrucţiunilor din Dosarul de prezentare şi prevederilor din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr.577/2002, cu modificările şi completările ulterioare până la data de 13.09.2012 ora 10.00 (ora locală), acest termen fiind termen de decădere.
Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 13.09.2012, ora 11:00 la sediul OPSPI. Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 14.09.2012, ora 10:00, când se va întocmi şi afişa, la sediul OPSPI, lista ofertanţilor acceptaţi. De asemenea, licitaţia va fi organizată la sediul OPSPI, la data de 14 septembrie 2012, ora 11:00.