Valoarea totală estimată este cuprinsă între 5.414.719 – 400.012.676 lei, fiind vorba de contracte pe patru ani, pentru cinci loturi. Unui ofertant îi pot fi atribuite maximum două loturi, potrivit anunţului.

În vederea atribuirii, componenta financiară va reprezenta 80%, iar termenul de garanţie acordat 20% (termen minim acceptat – trei ani).

Unde vor fi făcute lucrări

Zona delimitată de Bd. Timişoara – Str. Braşov – Bd. Ghencea – Drumul Sării.
Valoare estimată: 1.082.943 – 51.346.205 lei;

Zona delimitată de Str. Braşov – Str. Liniei – Şoseaua de centură a Mun. Bucureşti – Prelungirea Ghencea.
Valoare estimată: 1.082.943 – 114.901.272 lei;

*Zona delimitată de Splaiul Independenţei – Şos. Cotroceni – Bd. Geniului – Bd. Timişoara – Str. Lujerului – Şos. Virtuţii.
Valoare estimată: 1.082.943 – 35.743.045 lei;

*Zona delimitată de Str. Liniei – Şoseaua de centură a Mun. Bucureşti – Drumul Ciorogârla – Aleea Lacul Morii – Şos. Virtuţii.
Valoare estimată: 1.082.943 – 135.008.049 lei;

*Zona delimitată de Splaiul Independenţei – Str. Constantin Noica – Calea Plevnei – Calea Giuleşti – Drumul Săbăreni – limita teritorial-administrativă cu jud. Ilfov, Drumul Fântâna Zânelor – Calea Crângaşi – Şos. Virtuţii.
Valoare estimată: 1.082.943 – 63.014.103 lei.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acces sau dispun de resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul pentru execuţia lucrărilor în cursul primelor trei luni de execuţie a celui mai mare contract subsecvent. De asemenea, trebuie să deţină experienţă similară în domeniu, să dispună de un număr minim de personal specializat şi de o bază tehnico-materială adaptată specificului lucrărilor.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 4 iunie.