‘În cazul inexistenţei unui cuantum maxim legal al remuneraţiei fixe, remuneraţia fixă brută cuvenită Mandatarului (un membru al CA – n.r.) va fi în cuantum de 2.500 euro pe lună pentru preşedintele Consiliului de Administraţie şi de 2.000 euro pe lună pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, iar pentru membrul Consiliului de Administraţie care îndeplineşte şi funcţia de director general, remuneraţia fixă lunară va fi în cuantum brut echivalent cu 10.000 euro’, se arată în proiectul menţionat.

De asemenea, cei din Consiliul de Administraţie vor beneficia şi de o componentă variabilă de bază a remuneraţiei, dacă îndeplinesc în totalitate anumite criterii şi obiective de performanţă, respectiv: 60.000 de euro anual brut pentru directorul general, 15.000 de euro anual brut pentru preşedintele CA şi 12.000 de euro anual brut pentru ceilalţi membri.

‘Componenta variabilă a remuneraţiei cuvenite Mandatarului prevazuta la aliniatul 3.3 de mai sus va fi suplimentată cu suma reprezentând ponderea componentei variabile de bază a remuneraţiei cuvenită Mandatarului conform aliniatului 3.3 de mai sus în totalul componentei variabile de bază a remuneraţiei cuvenite întregului Consiliu de Administraţie, aplicată la suma reprezentând 3% din valoarea indicatorului EBITDA realizată suplimentar faţă de valorile prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract, cu condiţia realizării celorlalte criterii şi obiective standard de performanţă prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract, la un nivel minim de 95% în medie ponderată şi fiecare criteriu şi obiectiv standard de performanţă prevăzut în Anexa 1 individual peste minim 80%’, se mai arată în document.

În plus, ‘trimestrial, Mandatarul va încasa o sumă reprezentând 17% din valoarea componentei variabile a remuneraţiei, calculate potrivit alineatelor 3.3 şi 3.4 de mai sus, previzionată pe anul fiscal în curs corespunzător execuţiei bugetare pe durata scursă din anul fiscal, iar regularizarea faţă de rezultatele efectiv obţinute la sfârşitul anului va avea loc în termen de 30 zile de la data aprobării de către AGA a situaţiilor financiare anuale auditate’.

De asemenea, anexa 1 a proiectului de contract prezintă criteriile şi obiectivele de performanţă, printre care creşterea EBITDA cu un coeficient de ponderabilitate de 0,15% faţă de nivelul de 589 de milioane de lei în acest an, 583 de milioane de lei în 2014, 619 de milioane de lei în 2015, 675 de milioane de lei în 2016 şi 713 milioane de lei în 2017.

Alte criterii implică investiţii de 219 milioane de lei în acest an, 195 de milioane de lei anul viitor, 254 de milioane de lei în 2015, 141 de milioane de lei în anul 2016, respectiv 250 de milioane de lei în 2017. Productivitatea muncii trebuie să crească de la 303 lei pe persoană în acest an la 327 de lei în 2014 şi 388 de lei în 2017.

La capitolul obiective, documentul stabileşte reducerea ponderii consumului tehnologic sub nivelul de 1,7% din totalul gazelor vehiculate în sistemul de transport. Este menţionată şi reducerea cheltuielilor cu personalul faţă de bugetul asumat, îndeplinirea programului de dezvoltare peste programul asumat în acest plan de administrare în cazul în care proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră devine o realitate operaţională, precum şi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Alţi indicatori de performanţă sunt îmbunătăţirea imaginii firmei, creşterea satisfacţiei utilizatorilor sistemului de transport al gazelor, respectarea reglementărilor ANRE, corelarea remuneraţiei personalului cu obiectivele de performanţă şi implementarea unui nou normativ de muncă şi personal.
Sursa: Agerpres