Transferul dreptului de proprietate asupra CTE Iernut se realizează în scopul stingerii datoriei pe care Electrocentrale Bucureşti o are față de Romgaz.
CTE Iernut este prezentă pe pieţele producerii şi comercializării de energie electrică, dar și pe segmentul serviciilor tehnologice de sistem şi a celor de echilibrare. Astfel, Romgaz va intra pe toate cele trei pieţe pe care activează CTE Iernut.
Potrivit Consiliului Concurenței, analiza efectuată din punct de vedere concurenţial a demonstrat că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante.