Astfel, având în vedere efectivul salariaţilor de 4.382.200 persoane de la sfârşitul lunii iunie 2013, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, s-au înregistrat 1,19 pensionari la un salariat.

Din total, 89,92% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.679.621 persoane) şi 10,77% pensionari agricultori (564.990 persoane).

La 30 iunie 2013, comparativ cu perioada similară din 2012, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 19.400 persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 34 lei .

La sfârşitul lunii iunie 2013, proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă – 70,20 %, corespunzătoare unui număr de 3.295.915 persoane. Raportată la pensia totală a pensionarilor de asigurări sociale de stat (812 lei), pensia acestora (935 lei) a fost în luna iunie cu 15,15 % mai mare, respectiv cu 123 lei.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 58,26%, iar pentru limită de vârstă 53,86%. Pentru toate categoriile, femeile aveau pensii mai mici decât bărbaţii.

Conform informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Pensii Publice, în luna iunie 2013, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 55,92% aveau pensii sub 740 lei (pensia medie fiind de 812 lei). Salariul minim brut pe economie era, la nivelul lunii iunie 2013, 750 lei şi câştigul salarial mediu brut 2.219 lei, pensia medie reprezentând 36,59% din câştigul salarial mediu brut şi 50,56 % din câştigul salarial mediu net (1.606 lei).

Pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori erau în număr de 564.990 persoane la sfârşitul lunii iunie 2013, 89,97% primeau pensii pentru limită de vârstă, 1,03% pensii de invaliditate şi 9% pensii de urmaş.

Pensia medie era de 328 lei, cu 15 lei mai mare decât în luna iunie 2012. Pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 347 lei, cu 15 lei mai mare decât în luna iunie 2012.

La sfârşitul lunii iunie 2013 fiind în plată 828 de beneficiari de ajutor social tip pensie, cu 168 persoane mai puţin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, ajutorul social mediu pe care l-au primit fiind în cuantum de 200 lei.

În trimestrul II 2013 s-au acordat conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, drepturi în valoare medie de 140 lei/persoana pentru
156.555 persoane, cu 23.368 persoane mai puţin faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.

În ceea ce priveşte evoluţia pensiilor private (Pilonul II) din România, la 30 iunie 2013, tendinţa manifestată de la începutul funcţionării sistemului este în trend ascendent constant. La sfârşitul lunii iunie 2013, 5.924.139 persoane participau la fondurile de pensii administrate privat Pilonul II, cu 232.468 (9,60%) persoane mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Cei mai mulţi participanţi la sistemul pensiilor private sunt cei cu vârste cuprinse peste 35 ani (2.839.704 persoane).
Sursa: Agerpres