Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale alocă anual bani pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizaţiilor de pensionari, în baza Legii nr. 16/2000, precum şi pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor (1 octombrie), în baza Legii nr. 363/2003. (…) Alocarea financiară din acest an este de 1,764 milioane lei pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor, în 1 octombrie”, se precizează într-un comunicat al MMPS.

În baza Legii nr. 16/2000, Ministerul Muncii alocă sumele necesare pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional, pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Naţional, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, conform comunicatului.

Ce prevede legislația

Totodată, Ministerul Muncii subliniază că legislaţia prevede ca 90% din sumele repartizate în acest program să acopere ajutoare materiale pentru vârstnicii aflaţi în dificultate.

„Sumele alocate anual în baza Legii nr. 363/2003, pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor, pot fi utilizate pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuielile ce pot fi efectuate de organizaţiile reprezentative ale pensionarilor: ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membre ale organizaţiilor de pensionari, aflate în situaţii de dificultate, care se vor acorda în proporţie de cel puţin 90% din sumele repartizate; cheltuieli pentru organizarea de excursii şi activităţi cultural-artistice; cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferinţe şi seminarii privind persoanele vârstnice; tipărirea de materiale informative; tipărirea şi acordarea de diplome de onoare pentru persoanele cu merite deosebite în promovarea problematicii cu care se confruntă persoanele vârstnice; cheltuieli pentru chiria sălilor în care se organizează adunări festive şi spectacole artistice”, se menţionează în comunicatul MMPS.

De asemenea, Ministerul Muncii notează că banii trebuie cheltuiţi exclusiv pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în lege.

„Banii sunt din bugetul public şi se vor cheltui exclusiv pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în lege. Suma alocată anual este suma din anul precedent actualizată cu rata inflaţiei”, conform comunicatului MMPS.

Ministerul Muncii solicită organizaţiilor reprezentative de pensionari să adapteze la situaţia epidemiologică actuală propunerile pe care le vor transmite ministerului de resort privind activităţile care să fie finanţate cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicilor.

„Având în vedere situaţia epidemiologică creată la nivel mondial şi implicit naţional de virusul Sar-Cov 2, respectiv ţinând cont de categoria căreia i se adresează aceste fonduri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale aşteaptă propuneri ale organizaţiilor centrale reprezentative de pensionari privind activităţile adaptate contextului actual, pe care intenţionează să le desfăşoare de Ziua Vârstnicului. În paralel, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale discută cu organizaţiile centrale reprezentative cu privire la criteriile folosite de acestea pentru repartizarea resurselor pe care le primesc de la Minister şi le distribuie mai departe, astfel încât să se asigure un acces nescriminatoriu la acestea pentru toţi pensionarii care au nevoie de sprijin”, se precizează în comunicatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Două organizaţii ale pensionarilor, Federaţia Naţională a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România, l-au acuzat, joi, pe actualul ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, că ar fi decis să înlocuiască în acest an acordarea de sprijin în bani cu acordarea de alimente.

Pe de altă parte, Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, organism de dialog între autorităţi şi organizaţiile naţionale reprezentative ale pensionarilor, a transmis, joi, că se află într-un dialog deschis şi constructiv cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu care colaborează în vederea găsirii unor soluţii de marcare a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în alt mod decât a fost sărbătorită în ultimii ani, în limitele permise de actuala pandemie, potrivit unui comunicat al Consiliului.