Modificarea termenului de la care vor fi emise voucherele de vacanţă în sistem electronic a fost determinată de necesitatea introducerii unei perioade tranzitorii până la care să fie folosite tichetele de vacanţă emise conform prevederilor vechii legislaţii, astfel încât să se evite un tratament discriminatoriu al acelor salariaţi care aveau prevăzute acordarea acestui beneficiu în contractele colective de muncă şi care nu le-au folosit încă, arată un comunicat al Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT).

Așadar, până la data de 31 decembrie 2014 voucherele de vacanţă sunt emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 94/2014.

Legea tichetelor de vacanţă a fost adoptată la începutul lunii iunie a acestui an și prevede că pentru salariaţi tichetele de vacanţă sunt scutite de la plata impozitului pe venit şi a asigurărilor sociale aferente, iar sumele corespunzătoare voucherelor vor fi deductibile pentru angajatori la calculul impozitului pe profit în limita a şase salarii minime pe economie pentru fiecare angajat pe an calendaristic.