Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 8,7%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri astfel: lucrările de reparaţii capitale cu 37,6%, lucrările de construcţii noi cu 7,6% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 2,0%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri astfel: clădirile nerezidenţiale cu 17,2%, clădirile rezidenţiale cu 17,0% şi la construcţiile inginereşti cu 0,6%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 5,7%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: lucrările de reparaţii capitale cu 57,8%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 14,8% şi la lucrările de construcţii noi cu 4,2%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: clădirile rezidenţiale cu 40,9%, clădirile nerezidenţiale cu 19,1% şi la construcţiile inginereşti cu 1,5%.

Februarie 2016 comparativ cu ianuarie 2016

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 32,7%, creştere evidenţiată astfel: lucrările de construcţii noi cu 39,3%, lucrările de reparaţii capitale cu 36,0% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 14,8%.

Pe obiecte de construcţii au avut loc creşteri astfel: clădirile nerezidenţiale cu 45,1%, construcţiile inginereşti cu 33,3% şi la clădirile rezidenţiale cu 9,7%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, s-a înregistrat o creştere cu 5,1%, evidenţiată astfel: lucrările de reparaţii capitale cu 27,3%, lucrările de construcţii noi cu 11,4% şi la lucrările de întreţinere reparaţii curente cu 7,5%.

Pe obiecte de construcţii s-au înregistrat creşteri la clădirile nerezidenţiale şi la construcţiile inginereşti cu 25,5%, respectiv cu 1,9%. Clădirile rezidenţiale au scăzut cu 0,3%.

Perioada 1.I-29.II.2016 comparativ cu perioada 1.I-28.II.2015

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total,  ca serie brută, cu 4,3%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 10,6%, lucrările de reparaţii capitale cu 4,2% şi la lucrările de construcţii noi cu 2,2%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile rezidenţiale şi la clădirile nerezidenţiale cu 13,2%, respectiv cu 6,8%. Construcţiile inginereşti au scăzut cu 0,4%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 5,3%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: lucrările de reparaţii capitale cu 20,4%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 14,7% şi la lucrările de construcţii noi cu 1,2%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: clădirile rezidenţiale cu 28,6%, clădirile nerezidenţiale cu 6,5% şi la construcţiile inginereşti cu 5,6%.