Schema reintrodusă a fost aprobată în conformitate cu Cadrul temporar de criză și de tranziție adoptat de Comisia Europeană în 9 martie 2023. Aceasta a fost modificată în 20 noiembrie 2023.

Executivul european a aprobat schema inițială în 9 septembrie 2022 și prima reintroducere în 26 ianuarie 2023. Acestea au expirat în 31 decembrie 2023. Conform schemei reintroduse, ajutorul va fi sub forma unor garanții și granturi directe. Această schemă reintrodusă are scopul de a asigura că rămân disponibile suficiente lichidități pentru firmele afectate de perturbările economice provocate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Comisia Europeană a aprobat schema României în contextul războiului din Ucraina

Comisia Europeană a constatat că schema României, așa cum a fost reintrodusă, continuă să fie în linie cu condițiile Cadrului temporar de criză și de tranziție. În special, ajutorul nu va depăși:

  • 280.000 euro pentru o companie activă în sectorul agricol;
  • 335.000 euro pentru o companie activă în domeniul pescuitului și acvaculturii;
  • 2,25 milioane de euro pentru o companie activă în alte sectoare.

De asemenea, nu va fi acordat mai târziu de 30 iunie 2024.

Executivul comunitar a concluzionat că reintroducerea schemei României rămâne necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia perturbările semnificative din economia unui stat membru, în linie cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și a condițiilor Cadrului temporar de criză și de tranziție. Pe această bază, Comisia Europeană a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Comisia Europeana
Comisia Europeană; SURSA FOTO: Dreamstime

Începe programul ConstructPlus

Amintim că de astăzi, până pe 8 mai 2024, IMM-urile și companiile mari au posibilitatea să solicite granturi nerambursabile pentru a dezvolta și extinde capacitățile de producție în domeniul materialelor de construcție. Ajutorul de stat regional nerambursabil poate ajunge până la 50 de milioane de euro sau maxim 75% din costurile eligibile ale proiectului, conform regulilor stabilite în Harta Regională aprobată de Comisia Europeană, menționată în Hotărârea de Guvern nr. 311/2022, cu actualizările ulterioare.

Fondurile alocate programului ConstructPlus pentru acest an se ridică la suma de 149 milioane de euro în echivalent lei. Pentru evaluarea cererilor de finanțare și a documentației aferente, se va ține cont de situațiile financiare din perioada 2020-2022. Obligația de a prezenta situațiile financiare nu se aplică companiilor nou-înființate, conform definiției din articolul 3, punctul 19 al Ordonanței de Urgență nr. 8/2023. Mai multe puteți citi aici.