O analiză serioasă a impactului acestei OUG o face şi Patria Bank, bancă rezultată în urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comercială Carpatica şi fosta Patria Bank, în raportul său aferent anului 2018.

În raport, reprezentanţii băncii spun că, la nivelul sistemului bancar, respectiva OUG va genera scăderea apetitului investiţional, dar şi măsuri rapide de restructurare a cheltuielilor operaţionale şi/sau de mărire a dobânzilor active cu impact în costurile de finanţare pentru clienţi.

„În ceea ce priveşte domeniul financiar -bancar, taxa pe active se aplică folosind ca element de referinţă nivelele ROBOR la 3 luni şi 6 luni. Practic, modalitatea de calcul leagă plata unei taxe de către instituţiile financiare bancare de un indice transparent, folosit şi ca benchmark în domeniul creditării persoanelor fizice. Astfel, considerând nivelul actual al ROBOR la 3, respectiv 6 luni, taxa anuală (plătibilă trimestrial) s-ar ridica la nivelul de 1,2% din activele financiare. Menţionăm faptul că acest nivel este estimat de bancă în lipsa normelor metodologice de aplicare a respectivei Ordonanţe”, arată raportul băncii.

De altfel, legarea taxei bancare de un indice transparent, stabilit în mod liber ca rezultat al cererii şi al ofertei într-o piaţă funcţională, este o premieră pentru sistemele financiare globale.

„Mai mult decât atât, indicii ROBOR la perioadele mai sus-amintite, sunt un rezultat al lichidităţii existente în piaţă, al politicii fiscal-bugetare şi monetare, dar mai ales un rezultat al inflaţiei viitoare. Ca o concluzie, se poate considera că băncile comerciale cu activitate în România sunt nevoite să plătească o taxă care se află în afara zonei de control a celor ce urmează să le plătească”, se menţionează în raport.

Reprezentanţii Patria Bank spun că repercusiunile asupra sistemului bancar, cât şi asupra economiei pot fi substanţiale cu efecte negative atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul consumatorului final.

„În acest fel modificări legislative efectuate fără consultarea sistemului bancar şi fără analize de impact pot influenţa în mod negativ mediul economic per ansamblu. Lipsa predictibilităţii şi incidenţa mare a modificărilor legislative efectuate prin Ordonanţe de urgenţă vor genera scăderea apetitului investiţional şi reanalizarea planurilor bugetare, inclusiv măsuri rapide de restructurare a cheltuielilor operaţionale şi/sau de mărire a dobânzilor active cu impact în costurile de finanţare pentru clienţi”, arată raportul.

 

În ceea ce priveşte rezultatele financiare, în trimestrul III şi IV din anul 2018 banca a cumulat un profit net de 23,78 milioane lei care acoperă pierderile din primele două trimestre. Astfel, rezultatul financiar al anului 2018, la mai puţin de 2 ani de la fuziune, este profit net în valoare de 495.000 lei.

La 31 decembrie 2018, totalul activelor însumează valoarea 3,453 miliarde lei, în uşoară scădere (5%) faţă de sfârşitul anului 2017.

Pe plan comercial, pe parcursul anului 2018 activitatea de creditare a avut o dinamică în creştere faţă de anul 2017, fiind acordate credite noi în valoare de 978 milioane lei.

Acest volum a asigurat realizarea planului de vânzări credite bugetat pentru anul 2018 concomitent cu creşterea cu 42% a volumului de credite noi acordat, în comparaţie cu anul 2017.

Pe segmentul de clienţi retail creşterea vânzărilor de credite acordate persoanelor fizice în 2018 a fost de 35%, respectiv 38,5 milioane euro (179 milioane lei) comparativ cu 28,6 milioane euro (133 milioane lei) în 2017.

Patria Bank este o bancă românească, listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu prezenţă în 63 de oraşe la nivel naţional, prin 81 de sucursale, peste 180.000 de clienţi şi 3,5 miliarde lei în active.

Grupul Patria Bank este deţinut de Fondul de Investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre).

Grupul Patria Bank include Patria Bank, Patria Credit IFN, SAI Carpatica Asset Management şi Patria Asset Management.