Din această toamnă, președinții de bloc au dreptul să le pună ipotecă pe apartament celor care au cel puțin trei restanțe.

Președintele sau administratorul este obligat să ceară notarea în cartea funciară a datoriilor mai vechi de trei luni care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 1.900 de lei.

După sesizare birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor trece debitele în cartea funciară a locuințelor, astfel că asociația de proprietari va avea ipotecă legală asupra apartamentelor, precum și asupra bunurilor aflate în interior.

Următorul pas este ca președintele de asociație să înscrie ipoteca în cartea funciară, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuție din care rezultă suma datorată cu titlu de restanță.

Ipoteca  se radiază la cererea președintelui de bloc sau a proprietarului după ce s-a făcut dovada că s-a plătit restanța la întreținiere.

”Modificările dacă nu sunt cunoscute de marea masă a populației pot aduce prejudicii grave atât din punct de vedere financiar, moral sau de orice natură locatarilor care se pot trezi în situații critice, până într-acolo încât își pot pierde locuințele. Este știut că perioada de iarnă este foarte dificilă pentru mulți locatari, cheltuielile cu întreținerea depășind de multe ori veniturile acestora. Noua lege nu face decât să pună multă presiune pe președinții și administratorii de blocuri și implicit va crea situații conflictual”, a declarat Ottavio Șerbănescu, CEO Cresida, citat de Click!.

Cei care nu vor duce la îndeplinire noile sarcini vor fi amendați.