Noi măsuri pentru combaterea ”muncii la gri” intră în vigoare din 20 octombrie. Ordonanța de Urgență 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, a fost publicată în Monitorul Oficial. Amenzile pe care le pot primi angajatorii se ridică la 200.000 de lei.

Dacă angajatorul oferă un salariu net mai mare decât cel înregistrat în ștatul de salarii și declarat prin declarațiile fiscale aferente poate primi o amendă cuprinsă între 8.000 la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație. Cuantumul maxim al amenzii nu poate să depășească 100.000 lei.

De asemenea, primirea la muncă a unuia sau mai mulți salariați peste durata stabilită printr-un contract de muncă cu timp parțial este sancționată contravențional cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație. Cuantumul maxim al amenzii nu poate să depășească suma de 200.000 lei.

Întârzierea la plată a salariului cu mai mult de o lună ulterior datei de plată agreată prin contractul de muncă se sancționează contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat la care s-a întârziat plata salariului. Fac excepție și nu pot fi sancționați contravențional acei angajatori aflați în sfera Legii nr. 85/2014 privind combaterea insolvenței.

Noutăți aduse în codul muncii

În vechea reglementare, munca nedeclarată reprezinta:
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

În noua reglementare, munca nedeclarată reprezintă:
– primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c)

În vechea reglementare, constituia constravenție:

-primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei

În noua reglementare, constituie contravenție:

-primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu
depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei

De asemenea, se introduc doua noi sanctiuni :

  • acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.
  • încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) privind plata salariului cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.