Concret, angajații români care au contracte de pensii facultative pot obține o deducere parțială a impozitului pe venit. Totuși, valoarea contractului nu poate fi dedusă integral, ci se poate deduce din impozitul pe venit doar “echivalentul în lei al sumei de 400 de euro”, așa cum prevede Legea nr. 227/2015.

Ce alte beneficii mai au salariații cu contract de pensii facultative

Aceștia mai pot beneficia și de un beneficiu extrasalarial din partea angajatorilor. Salariații pot fi ajutați de către angajatori, contribuind la plata contribuțiilor la pensiile facultative ale acestora.

Suma cu care poate contribui anual angajatorul la plata primelor de asigurare a unui salariat este limitată, plafonul fiind stabilit la echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Pe lângă aceste beneficii extrasalariale, salariații din țara noastră se mai pot bucura și de deducerea abonamentelor private la sănătate, tot în limita amintită mai sus, respectiv de 400 de euro pe an. Totodată, angajatorii pot să suporte pentru angajații lor și costurile unor prime de asigurare sau abonamente medicale.

BCR a dat un exemplu în acest sens

Banca Comercială Română a dat următorul exemplu: dacă o persoană care are un venit impozabil de 2.000 de lei are și o pensie facultativă, iar contribuția la aceasta este de 150 de lei pe lună, dacă plătește prin angajator și beneficază imediat de deductibilitatea fiscală a pensiei facultative, va avea un salariu net mai mare cu cinci lei decât dacă nu s-ar aplica deducerea și va economisi anual 180 de lei la impozitul plătit statului.