Veniturile totale au fost structurare astfel: veniturile băneşti au fost, în medie, de 2362 lei lunar pe gospodărie (889 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 325 lei lunar pe gospodărie (122 lei pe persoană); salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (55,7% din veniturile totale ale gospodăriilor); la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (23,9%), veniturile din agricultură (2,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%).

Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile, în scădere

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în anul 2015, în medie, de 2.352 lei lunar pe gospodărie (885 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilor totale, în scădere cu 3,2 puncte procentuale faţă de anul 2014.

Cheltuielile totale au fost structurate astfel: principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.) ; cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,7%).

 

Te-ar putea interesa și: