Din această sumă, peste 5,94 miliarde lei reprezentau restanţe în moneda naţională, în scădere cu 37,6%, iar circa 7,77 miliarde lei restanţe în valută, în coborâre cu 39,1%. Din totalul restanţelor, circa 4,74 miliarde lei erau înregistrate în Bucureşti. Totalul creditelor depăşea 223,4 miliarde lei la finele lunii noiembrie, fiind cu 0,97% mai mare decât valoarea consemnată la finalul aceleiaşi luni din 2015. Împrumuturile în moneda naţională se cifrau la 125,7 miliarde de lei. În ceea ce priveşte creditele acordate populaţiei, de peste 112,9 miliarde lei, cele pentru consum totalizau mai mult de 52,3 miliarde lei, cele pentru locuinţe depăşeau 58 miliarde lei, iar cele destinate altor scopuri – peste 1,32 miliarde lei. (Sursa: Agerpres)