Şcoala Superioară  de Aviaţie Civilă va organiza în perioada 26 noiembrie – 8 decembrie examenele de admitere pentru cursurile de pregătire de specialitate „Formare piloţi comerciali de avioane şi elicoptere”, cu o durată de trei ani.

30 de locuri cu bursă de la stat

Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia pe toată durata de pregătire de burse acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care acoperă cheltuielile de instruire.

În total sunt disponibile 30 de locuri, dintre care 20 pentru cursul de formare a piloţilor comerciali de avion şi 10 pentru piloţii comerciali de elicopter.

Absolvenţii acestor cursuri vor avea competenţa necesară operării în calitate de copilot pe aeronave multi-pilot, multi-motor, avioane destinate transportului aerian comercial. De asemenea, absolvenţii vor avea Licenţă CPL/IR, în conformitate cu prevederile Manualelor de Instruire specifice S.S.Av.C. şi ale  cerinţelor JAR–FCL 1&2.

Condiţiile impuse pentru selecţie

Pentru a se înregistra la selecţie, candidaţii trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România, vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi minim diploma de bacalaureat.

Înregistrarea solicitanţilor pentru selecţie se va face în baza cererii de înscriere, a diplomei de bacalaureat, copiei legalizate a certificatului de naştere, copiei cărţii de identitate, a cazierului judiciar şi a patru fotografii tip paşaport, la care se adaugă chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de înscriere.

Condiţii pentru admiterea la concurs

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să fie apţi de zbor din punct de vedere medical şi să dovedească nivelul minim de performanţă la cunoaşterea limbii engleze. Ambele condiţii sunt eliminatorii, iar pentru cunoaştera limbii engleze vor fi susţinute două examene, unul scris şi unul oral.

Concursul de admitere

Admiterea la cursul de pregătire iniţială pentru formare de personal aeronavigant cu specializarea pilotse av face în urma susţinerii de probe scrise la matematică (algebră, analiză matematică, geometrie şi trigonometrie) şi fizică (mecanică, elemente de termodinamică şi fizică moleculară şi electricitate şi magnetism).

Încheierea situaţiei cu înscrierea candidaţilor va avea loc în data de 19 noiembrie, la ora 12.00, iar examenele de selecţie privind cunoaşterea limbii evgleze se vor desfăşura în 23 şi 26 noiembrie. Ulterior, vor fi susţinute probele scrise la matematică şi fizică, în data de 7 decembrie şi respectiv 8 decembrie 2009.

UPDATE: Cursurile contra cost ajung la 60.000 de euro

Potrivit purtătorului de cuvânt al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă (SSAC), Cornel Onoriu, pe lângă cele 30 de locuri cu bursă de la bugetul de stat, sunt vacante şi 10 locuri „cu taxă”, pentru care costurile totale se ridică la aproximativ 60.000 de euro în cei trei ani de pregătire.

Pe de altă parte, Onoriu a explicat că taxa de înscriere în cazul candidaţilor pentru locurile cu bursă este de 250 de lei şi aceasta reprezintă în realitate costurile pentru examinarea medicală, aceasta fiind una complexă şi durează trei zile.

Totuşi, deşi examinarea medicală trebuie efectuată în fiecare an, în următorii doi ani taxa nu va mai fi plătită de cursanţi, ci va fi inclusă în bursă.

Ce include şi ce nu include bursa

Reprezentantul SSAC a ţinut să menţioneze că bursa de şcolarizare pusă la dispoziţie de statul român nu include cazarea şi masa cursanţilor.

„Bursa este oferită pentru instruirea teoretică şi practică, iar partea practică este destul de costisitoare, pentru că la finalizarea cursurilor fiecare persoană va avea 200 de ore de zbor, conform reglementărilor europene”, a declarat pentru Capital.ro, Cornel Onoriu.

Ulterior, absolvenţii cursurilor vor trebui să susţină o serie de 15 examene teoretice în limba engleză şi o probă practică sub supravegherea instructorilor din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), pentru a obţine licenţa de pilot comercial. Costurile examenului de licenţă sunt cuprinse şi ele în bursa oferită de stat.

Onoriu a mai spus că la finalizarea cursurilor gratuite şi obţinerea diplomei de licenţă, absolvenţii vor trebui să semneze un contract prin care se vor angaja ca timp de cinci ani să lucreze în sistemul român de aviaţie civilă.

 

Te-ar putea interesa și: