Potrivit SRI, programele au trei semestre și candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții importante. În primul rând sunt absolvenţi de studii superioare și au examen de diplomă sau de licenţă. De asemenea, au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România. Mai mult, anterior înscrierii la concursul de admitere, au parcurs etapele procesului de selecţie şi au fost declaraţi apt pentru chemare în activitate în SRI, transmite Umbrela Strategică.

Candidații vor trebui să accepte restrângerea unor drepturi

Serviciul Român de informații mai atrage atenți că toți candidații care sunt admiși trebuie să accepte interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispoziţiilor din legislaţia în vigoare. Termenul-limită de înscriere pentru admitere este 29 noiembrie 2021.

Ce este Academia de Informații Mihai Viteazul

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. În acest cadru, abordăm activitatea de intelligence din punctul de vedere al educării și formării viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, dar și al cercetării și cunoașterii aprofundate a domeniului intelligence și securitate. Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală.

Dacă pentru profilurile complementare activității de intelligence, precum cel tehnic, logistic sau administrativ, educația poate reveni altor instituții de pregătire, selecția și formarea viitorilor ofițeri analiști și ofițeri operativi revine exclusiv Academiei. Încadrarea în Serviciul Român de Informații ca ofițer analist sau ca ofițer operativ se realizează pentru absolvenții de liceu prin programele de licență Studii de securitate și informații sau Psihologie – informații și pentru absolvenții de studii de licență prin programele de master profesional Analiză de Intelligence sau Intelligence și Securitate Națională, organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Universitatea noastră se adresează și altor categorii de public prin programele pe care le organizează. Printre acestea se numără programele de studii universitare de master de cercetare, studii universitare de doctorat și studii postuniversitare, create pentru membrii comunităţii de informații și securitate naţională din România și pentru toate persoanele interesate de înțelegerea superioară a domeniului securității. Nu în ultimul rând, Academia asigură programe de formare continuă pentru angajaţii Serviciului, în diverse arii și domenii profesionale.