Serviciul Român de Informaţii anunţă că scoate o serie de posturi la concurs pentru cei interesaţi. Este vorba despre posturi de ofiţeri operativi şi analişti, specialişti IT&C, dar şi posturi pentru specialişti lingvişti.

Ce fac ofiţerii operativi şi ofiţerii analişti din cadrul SRI?

Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informații şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională. La baza activităţii sale se află, în esență, abilitatea de a iniţia, dezvolta şi menţine relaţii de încredere cu surse secrete umane.

Pentru a performa în această activitate, ofiţerul operativ trebuie să dea dovadă de inteligenţă socială şi comunicaţională superioară, atenţie distributivă, calm, echilibru, curiozitate, creativitate şi atenţie la detalii, se arată în descrierea postului oferită de către SRI pe pagina sa de internet.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Mai exact, analistul evaluează informațiile culese de ofițerul operativ, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat.

Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care necesită atât inteligenţă, gândire critică şi creativitate, cât şi o foarte bună cultură generală şi cunoaştere a domeniului analizat. Produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în adoptarea unor măsuri adecvate de protejare sau promovare a intereselor naţionale.

SRI mai transmite că persoanele admise pentru aceste posturi vor urma o serie de cursuri în cadrul instituţiei. Candidaţii interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie. Candidații declarați admiși vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

Cursurile de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informaţii.

Pentru anul universitar 2021-2022, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri, pentru cursuri universitare de licență, după cum urmează:

 • Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Psihologie Informaţii – 20 locuri
 • Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate şi informaţii – 10 locuri

Cursul de master profesional

Studiile universitare de master profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Pentru anul universitar 2021-2022, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri pentru cursuri universitare de master, după cum urmează:

 • Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională – 40 de locuri
 • Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Analiză de Intelligence – 20 de locuri

Cursul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă

Acest program este similar ca structură şi curriculă programului de master profesional şi se adresează, în principal, persoanelor absolvente de studii de master pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Absolvenții cursului parcurg același proces de selecție ca în cazul programului de master profesional, iar la absolvirea programului vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști.

Detalii privind specializările și numărul de locuri aferente acestui program vor fi publicate în perioada următoare.

Ce posturi sunt disponibile pentru specialiştii IT&C în cadrul SRI?

SRI pune la dispoziţie două opţiuni: înscrierea la concursul de admitere sau încadrarea directă pe post.

Înscrierea la concursul de admitere pentru locurile alocate Serviciului Român de Informaţii la cursurile de licență din domeniul tehnic în cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București (32 de locuri) şi Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (9 locuri). Aceste cursuri de adresează atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră cu profil tehnic în domeniul securității naționale.

Încadrare directă, pentru unul din posturile publicate în lista de mai jos. Această posibilitate se adresează persoanelor care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii și promovează toate etapele specifice de selecţie.

 • Administrator infrastructuri software
 • Analist FORENSIC securitate cibernetică
 • Analist Malware
 • Analist trafic
 • Arhitect software
 • Business Analyst și UX Designer
 • Chimist
 • Dezvoltator iOS
 • Inginer Data Center
 • Inginer electronist
 • Inginer mecanic – proiectare mecanică
 • Inginer mecanic – tehnologie mecanică
 • Inginer prelucrare semnale
 • Inginer procesare și analiză digital forensic
 • Inginer radiocomunicații
 • Specialist control-audit IT&C
 • Specialist în evaluarea securității IT&C
 • Tester aplicații
 • Tester securitate aplicații

Mai multe detalii legate de posturile oferite de către Serviciul Român de Informaţii se pot găsi la această adresă.