Zilele acestea, în contextul crizei de coronavirus, majoritatea celor care au rate la bancă, fie că vorbim despre persoane fizice sau juridice, își pun, pe bună dreptate, problema referitoare la ce vor face dacă vor ajunge în imposibilitatea vădită de a-și plăti obligațiile.

Forța Majoră, Cazul Fortuit și Impreviziunea reprezintă trei situații sunt extrem de asemănătoare, dar și diferite în același timp, care duc la stoparea ratelor, stoparea executărilor silite și blocarea oricăror efecte cu titlu de obligație a contractelor de credit.

Astfel, în caz de forță majoră și cazul fortuit, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată. Asta presupune că este înlăturată orice răspundere cu privire la obligațiile contractuale, respectiv plata ratelor.

Nu e caz de forță majoră

Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Practic forța majoră ar însemna în acest caz un cataclism, deci opinăm ca NU suntem în preajma forței majore, a explicat avocatul Cuculis Adrian pentru indrumari-juridice.eu.

De asemenea, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

În caz de impreviziune, părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei.

Am putea fi și în fața unei stări de impreviziune, în situația în care s-ar face dovada supraîndatorării, precizează sursa citată.

Starea de urgență

Iar starea de asediu și starea de urgenţă privesc situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale, care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale, a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre.

În consecință, autotizolarea și carantina NU vă scutesc de la plata ratelor ci mai degrabă vă permit să beneficiați de un concediu medical pe care angajatorul are obligația să vi-l dea.

În măsura în care executarea contractului ar deveni excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor avute în vedere la momentul încheierii sale, schimbare care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, debitorii pot invoca impreviziunea , iar instanța poate să dispună adaptarea contractului pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile rezultate, sau chiar încetarea contractului, arată avocatul Cuculis Adrian.

Avertisment privind nesocotirea contractului

Însă atunci când nu este timp pentru un asemenea scenariu, este important ca băncile să realizeze situația deosebită prin care trec și să încerce rezolvarea acestei situații atât prin prisma cazului fortuit și forței majore ori chiar a impreviziunii și să aibă în vedere că există și situații precum aceasta din prezent care fac justificată folosirea unei apanaje legale pentru a salvgarda contractul și pe debitor.

Trag un semnal de alarma mare , când vine vorba despre nesocotirea contractului, acest lucru trebuie făcut fie cu acordul și acceptarea de către cealalată parte a situației imprevizionare sau fortuite fie cu o hotărâre judecatorească prin care sa se stabilească acest lucru.

După opinia mea, nu ar trebui ca la cântărirea situației juridice să vă luați după situația altui debitor fiindcă fiecare în acest context are o situație deosebită și particulară și doar în urma consultării cu un profesionist al dreptului să luați decizia de a notifica banca, ifn-ul sau recuperatorul pentru o asemenea suspendare, mai precizează sursa citată.

Până la apariția altor modificări, contestația la executare sau chiar și o hotărâre de suspendare a ratelor vor rămâne apanajele debitorilor iar plata ratelor la banca se poate suspenda doar în condițiile explicate și nu altele, inventate de către cei care au un interes în a-i induce în eroare pe debitori.