Prin obtinerea unui brevet de inventie se confera titularului dreptul de a interzice oricarei persoane sa fabrice sau sa utilizeze inventia sa. Acest drept este valabil pe o perioada limitata, de pina la 20 de ani. Brevetele de inventie au valabilitate numai i tara i care au fost acordate. in general, brevetele sunt folosite pentru protectia fata de concurenta, pe pietele pe care inventia urmeaza a fi valorificata. Dreptul conferit prin eliberarea unui brevet este important, prin avantajele comerciale pe care le aduce titularului.
Pe linga dreptul de a opri persoanele neautorizate sa puna i aplicare o inventie ce nu le apartine, brevetul ofera protectie si impotriva folosirii. Cu alte cuvinte, itrucit unele inventii sunt modificari sau perfectionari ale unor inventii mai vechi, care au fost ele isele protejate prin brevete de inventie, aceste inventii pot fi folosite sau exploatate numai cu permisiunea titularului brevetului. Pentru a beneficia de aceste drepturi, trebuie ca inventia sa fie iregistrata. Esenta procedurii de iregistrare consta i plata anumitor taxe si divulgarea inventiei, prin depunerea unei cereri, isotita de o descriere completa. Aceasta este publicata i termen de 18 luni de la iregistrare la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci). in sensul dat de lege, divulgare nu iseamna numai divulgarea i scris, ci si prin orice alta modalitate, inclusiv prin utilizarea inventiei.
Pentru ca un brevet sa fie acceptat, o conditie obligatorie este ca acesta sa prezinte o noutate absoluta, ceea ce iseamna ca inventia nu a fost publica, respectiv nu a fost divulgata anterior datei de depunere a cererii de brevetare. Pentru a verifica daca nu cumva anterior s-a brevetat ceva similar, este recomandabila consultarea, iainte de depunerea cererii, a literaturii de specialitate, respectiv a brevetelor publicate pina la acea ora. in acest mod se economisesc timp si bani. Trebuie tinut cont ca legea nu considera inventii acele lucruri care sunt fie abstracte, de exemplu descoperirile, teoriile stiintifice, etc sau care nu sunt tehnice, de exemplu creatiile artistice sau prezentarea de informatii.
Un alt criteriu pentru ca inventia sa fie brevetata consta i aportul de activitatii inventive pentru realizarea acesteia. Se considera ca pentru a fi brevetabila, o inventie nu trebuie sa fie evidenta pentru cineva care este specialist i domeniul tehnic caruia ii apartine aceasta, i lumina a tot ce se cunoaste public, iainte de data la care a fost depusa cererea de brevet. Termenul de „evident” este interpretat prin raspunsul la itrebarea „ce problema tehnica rezolva inventia?”. Solutia oferita de inventie rezulta, pur si simplu, direct sau logic din ceea ce a existat anterior sau este mai mult decit atita? Raspunsul nu este usor de dat. Pentru cei ce nu sunt specialisti i domeniul brevetelor, multe inventii pot parea evidente, tinind seama de lipsa lor de previziune, dar acesta nu este testul decisiv. in cazurile i care exista dubii legate de aceste aspecte, cel mai bun lucru este consultarea unui expert – consilier de proprietate industriala. Lista consilierilor autorizati iscrisi i Registrul National este publicata periodic i Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Procedura de brevetare
Cerea de brevet si corespondenta referitoare la aceasta se itocmesc si se depun la OSIM, i limba romina, iar datele continute i cererea de brevet sunt confidentiale pina la publicarea acesteia de catre OSIM. Divulgarea lor fara acordul solicitantului sau succesorului lui i drepturi este interzisa, indiferent de modul i care o persoana a luat cunostinta de ele si indiferent de calitatea acesteia. Cererea de brevet trebuie sa contina documentele care formeaza depozitul national reglementar si anume: formular de cerere de brevet; descrierea inventiei; revendicari; desenele la care se refera descrierea. Data depozitului national este data la care se depun la OSIM toate documentele de mai sus, redactate i limba romina. Formularul cererii este gratuit si este disponibil la OSIM. Cererea se semneaza de catre solicitant sau de catre mandatarul acestuia. Declararea inventatorului sau inventatorilor trebuie facuta i cerere la depunerea acesteia sau ulterior, i termen de 15 luni de la data depozitului sau a prioritatii invocate. in cererea de brevet poate fi invocat dreptul la prioritate conventionala sau de expozitie. Pentru recunoasterea prioritatii, depunerea cererii de brevet la OSIM trebuie facuta i termen de 12 luni de la data celei mai vechi prioritati, respectiv i termen de sase luni de la data expunerii inventiei itr-o expozitie oficiala sau oficial recunoscuta. in cazul i care solicitantul a omis invocarea dreptului la prioritate la depunerea cererii de brevet, o poate face i termen de doua luni de la aceasta data. Prioritatile invocate se justifica prin acte de prioritate, depuse i maximum trei luni de la data depozitului national reglementar.
Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de solicitant, personal sau prin mandatar autorizat, direct la Registratura OSIM sau prin posta.
Prin depunere, cererea de brevet este supusa urmatoarelor proceduri: examinarea preliminara; publicarea cererii de brevet; examinarea i fond a cererii de brevet, publicarea hotaririi de acordare a brevetului, opunerea publica, eliberarea brevetului. in Rominia durata medie a intervalului dintre depunerea cererii de brevet si hotarirea de acordare sau respingere a oficiului de brevete este de peste patru ani. Referitor la costuri, nu se poate da o cifra exacta a tuturor cheltuielilor pentru obtinerea unui brevet de inventator, deoarece este dificil de estimat costul pentru angajarea unui consilier de proprietate industriala si cele privind traducerile, care impreuna reprezinta o parte importanta din suma totala. Totusi, principalele taxe isumate sunt cuprinse itre 3.800.000 si 5.000.000 lei.    

Cum se obtine un brevet de inventie
1. Examinarea preliminara
Se verifica existenta solicitarii, a descrierii inventiei, a revendicarilor si daca este cazul, a desenelor explicative, toate redactate i limba romina.
2. Publicarea cererii de brevet
Cererea de brevet pentru care s-a constituit depozitul reglementar, au fost platite taxele si nu s-a luat o hotarire de acordare, de respingere sau de retragere, se publica imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data depozitului sau a prioritatii invocate.
3. Examinarea i fond a cererii de brevet
Cererea de examinare poate fi formulata la data depozitului sau i termen de 30 de luni si trebuie isotita de taxa de corespunzatoare pentru examinarea i fond. Durata este de 18 luni. Se verifica daca: obiectul inventiei este brevetabil; cererea de brevet este unitara; prioritatea este complet invocata; inventia satisface conditiile de brevetare.
4. Publicarea hotaririi de acordare a brevetului
Hotaririle de acordare a brevetelor se publica i termen de 30 de zile, i Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala (BOPI), iar descrierea, revendicarile, si desenele se publica i cel mult 3 luni.
5. Opunerea publica
Orice persoana interesata are dreptul sa ceara la OSIM revocarea, i totalitate sau partial, a hotaririi de acordare a brevetului, i termen de sase luni de la data publicarii acesteia i BOPI.
6. Eliberarea brevetului
Dupa expirarea termenului de opunere, OSIM elibereaza brevetul de inventie. Taxa de eliberarea se plateste de catre titular, i 12 luni de data publicarii i BOPI a hotaririi de acordare a brevetului. La eliberarea brevetului, titularul are obligatia de a plati taxele anuale, de mentinere i vigoare, pentru perioada care s-a scurs de la data de depozit, pina la data eliberarii brevetului.

Cadrul legal
· Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
· H.G. nr. 152/1992 privind regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991
• O.G. nr. 41/1998, privind taxele din domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestorarn
• Legea nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventiern
• Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plantern
rn
Costul unui brevet de invenL?ie (lei)rn
Taxa de iregistraret180.000rn
Taxa raport de documentaret600.000rn
Taxa de examinare 2.400.000 – 3.600.000rn
Taxa de tiparire si eliberaret600.000rn
Exista si alte taxe: mentinerea i vigoare, platile itirziate etc.rn
rn
Pentru orice alte informaL?ii, va puteL?i adresa la: Oficiul de Stat pentru InvenL?ii rn
si Marci, Str. Ion Ghica nr.5 – Sector 3, rn
Bucuresti; tel:01 315.43.63 – fax: 01315.43.63; http://www.osim.ro, e-mail: [email protected]