Din bugetul total al programului de restructurare industriala, conversie si orientare profesionala (RICOP), 19 milioane euro pot fi cistigate ca granturi (asistenta financiara nerambursabila) pentru proiecte sociale. Uniunea Europeana are i vedere sa atraga propuneri care sa preitimpine bomba sociala provocata de restructurare.
Cind ai i fata un anunt referitor la granturi, primul lucru la care te gindesti este daca te icadrezi i conditiile principale de eligibilitate (tip de institutie, activitati). Daca da, greul abia icepe. Proiectul trebuie astfel gindit icit sa corespunda cu adevarat scopurilor programului. in cazul RICOP, se urmareste atenuarea efectelor cauzate de restructurare: instruirea profesionala a disponibilizatilor, crearea de locuri de munca, sprijin social. Pe scurt, RICOP graviteaza i jurul disponibilizatilor de la cele 69 de itreprinderi aflate pe lista restructurarii, dar vizeaza, i final, categorii mai largi de someri. Componenta „Masuri active de ocupare a fortei de munca” (MAO) are un buget de 9 milioane euro, iar cea de „Masuri active pentru atenuarea impactului social (MIS)”, 10 milioane euro. Valoarea grantului acordat de UE se icadreaza i limita maxima de 100.000 euro, beneficiarul asigurind o cofinantare de 10%, pentru prima componenta, respectiv 20%, pentru a doua.
„in mod deosebit, vor fi icurajate acele proiecte care propun pachete integrate si complexe de masuri active, care asigura urmarirea traseului profesional al beneficiarului, icepind, de exemplu, de la idrumare si consiliere profesionala cu finalizare prin plasarea itr-un loc de munca durabil nou-creat”, idruma Ghidul de finantare. „Vor trebui asigurate corelari si legaturi strinse itre fiecare componenta si toata gama de masuri stabilite i cadrul RICOP”, mai precizeaza forul european. Nu neglijati aceste aprecieri! Proiectele individuale vor fi evaluate si prin prisma lor.
Consultantul e platit doar i caz de reusita
Conditiile pentru acceptarea finantarii, completarea cererii, costurile eligibile vor fi atent pregatite, cu Ghidul de finantare alaturi. Dar cum sa te descurci cu toate acestea?!
„Solicitantii pot angaja – din proprie intiativa si pe propria raspundere si finantare – consultanti, pentru idrumari i redactarea cererii de finantare. Desigur, consultarea unui specialist nu este obligatorie. Daca se opteaza isa pentru serviciile acesteia, exista posibilitatea ca plata lui sa se faca pe baza unui „comision de succes”, acordat numai i cazul primirii grantului”, explica Radu Gavrila, task manager la Delegatia Comisiei Europene i Rominia.
Interesant, lucrarile de infrastructura – adica reabilitari, adaptari de cladiri, spatii, renovari, reamenajari, igienizari, consolidari – pot fi acoperite din asistenta nerambursabila, i cazul ambelor componente. Costurile nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea totala a grantului Phare. Mai pot fi finantate din banii europeni echipamente de birou si comunicatii, mobilier, mijloace de transport utilitar (maximum 20% din totalul sumei solicitate) onorariile expertilor, consilierilor si formatorilor, deplasarile i tara i interesul proiectului (maximum 2%), publicitate (sub 2%), chirii ale spatiilor i casele unde se desfasoara activitatea, cheltuieli de regie. in sectiunea MIS, se accepta si alocarea unor fonduri pentru instruirea formatorilor si perfectionarea persoanelor nou-angajate, pentru carti, soft, publicatii, costuri de acces la Internet, costuri de tipar si publicare electronica (ex: web site). „Corectitudinea evaluarii cererilor va fi garantata prin respectarea procedurilor de achizitii si prin supravegherea activitatii de catre Delegatia Comisiei Europene si de catre Comitetul de Coordonare a Programului RICOP”, adauga reprezentantul forului european.
Cei care iainteaza proiecte pentru atenuarea impactului social nu se prezinta la concurs singuri. Ei vor face dovada parteneriatului cu institutii ale administratiei publice locale. O alta conditie prevede realizarea unei baze de date despre persoanele asistate. O organizatie poate depune mai multe propuneri distincte, chiar daca este vorba de aceeasi componenta RICOP, dupa cum isi poate icerca sansele la mai multe din cele sase sectiuni RICOP.
in numerele viitoare, Capital va va tine la curent cu programele de finantarele PHARE, guvernamentale si din alte fonduri.    

Masuri active de ocupare a fortei de munca
Buget: 9 milioane euro
Termen limita pentru contractari: 31.12.2001
Termen limita pentru plati: 31.10.2002
Grant maxim pe proiect: 100.000 euro
Cofinantare impusa beneficiarului grantului: 10% din valoarea proiectului, i numerar sau natura.
Rezultate asteptate: crearea a aproximativ 8.000 de locuri de munca; includerea a aproximativ 6.000 de persoane i programe de formare profesionala.
Conditii de baza:
· atingerea unor rezultate concrete si cuantificabile (locuri de munca nou-create, persoane disponibilizate incluse i programe de pregatire profesionala, persoane disponibilizate plasate itr-un loc de munca
etc.)
· cel putin 80% din beneficiarii masurilor active propuse sa fie dintre lucratorii disponibilizati de la itreprinderi cuprinse i Planul de restructurare RICOP;
· prezentarea unei note tehnice si a unui deviz estimativ pentru lucrarile de investitii i infrastructura propuse.
Activitati eligibile:
· consiliere privind alegerea traseului profesional;
· proiectarea de programe de formare profesionala;
· formare profesionala, antreprenoriala si manageriala;
· medierea locurilor de munca, inclusiv de tip „job-club”;
· asistenta si consultanta pentru crearea si/ sau dezvoltarea de mici itreprinderi si alte activitati generatoare de venit si crearea de noi locuri de munca;
· servicii de suport pentru demararea si dezvoltarea micilor itreprinderi (ex.: secretariat, comunicatii, contabilitate, consiliere pe teme juridice, de marketing) de tipul celor oferite prin incubatoarele de afaceri;
· proiecte inovatoare care duc la crearea de oportunitati de formare profesionala si ocupare (ex.: initierea de activitati generatoare de venit bazate pe inovare tehnologica).
Traseu: procurarea formularelor de la secretariatele comitetelor de coordonare zonala, de la sediile AJOFP din judet sau la www.infoeuropa.ro/ricop/mao.exe. depunerea la secretariatele CCZ pina cel mai tirziu la 1 septembrie, ora 10,00 (este posibila si trimiterea prin scrisoare recomandata) – primirea unui numar de iregistrare.

Secretariatele unde se depun cererile de finantare
Zona RICOP 1 (Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt)
Secretariat CCZ al zonei 1, cu sediul la Prefectura Vaslui, Str. L