„Până la data aprobării prezentelor situaţii financiare activitatea curentă a societăţii nu a fost afectată semnificativ. Astfel, deşi au existat o serie de cereri din partea chiriaşilor de amânare plăţi sau reduceri de chirie, aceste solicitări au avut doar un efect marginal asupra cash-flow-ului.

Nu s-au înregistrat întreruperi de contracte încheiate cu clienţii importanţi. Astfel, în primul semestru al anului 2020, principalii indicatori financiari ai societăţii sunt în linie cu cei bugetaţi, abaterile fiind nesemnificative. Profitul net înregistrat în primul semestru este de 5.478.273 lei, cu 7 % mai mare decât cel estimat”, este scris în raportul realizat de Bursa de la București.

Veniturile totale din exploatare au fost de 20,13 milioane de lei

Cifra de afaceri a Trasilvania Construcţii înregistrată în semestrul I al anului 2020 a fost de 19.9 milioane de lei, iar veniturile totale din exploatare au fost de 20,13 milioane de lei. Profitul operaţional a fost de 9,2 milioane de lei, cu 16 % mai mare decât cel înregistrat în semestrul I din 2019.

„În prezent operaţiunea este în desfăşurare.Societatea estimează că va fi încheiata complet până la sfârşitul anului 2020. Impactul financiar asupra societăţii este estimat la circa 100.000 euro, suma cu care se vor diminua disponibilităţile băneşti şi capitalurile proprii ale societăţii”, conform celor scrise în raportul respectiv.