Este vorba despre noul regulament de bloc. Asociațiile de proprietari trebuie să adopte noua variantă a actului până la finalul acestei luni. Actul va ajunge la toate persoanele care locuiesc în bloc.

Totul este prevăzut în Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 25 februarie 2019.

Astfel, proprietarii sunt obligați să aprobe noul regulament până pe 28 septembrie. Acesta va fi afișat la avizier, iar fiecare locatar va primi o copie.

Vechea lege nu impunea prezența unui regulament. Regulile trebuie respectate de proprietari, chiriași și de orice persoană care locuiește o perioadă scurtă de timp în bloc.