Așadar, Patriarhul Daniel a primit, din partea Înaltpreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, o scrisoare prin care se cere reactivarea Mitropoliei Tomisului.

Amintim că Preafericitul este Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), dar și președinte al Sfântului Sinod.

Patriarhul Daniel a primit o scrisoare prin care se cere reactivarea Mitropoliei Tomisului

În total, este vorba despre trei cereri. Prima vizează punerea „pe ordinea de zi a Sfântului Sinod din luna octombrie 2023 a prezentului memoriu”. A doua cerere vizează readucerea „jurisdicției mitropoliei Tomisului în dreptul ei istoric, administrativ și teritorial-numeric”.

A treia cerere vizează inițierea tuturor demersurilor pe lângă autoritățile statului și pe lângă Academia Română de a se înființa, la Constanța, un institut dedicat cercetării aprofundate a culturii și civilizației dobrogene.

Potrivit documentului, acest institut ar trebuie să fie similar tuturor celorlalte institute patronate de Academia Română din provinciile istorice ale României.

„Având în vedere încrederea deplină în păstoreasca purtare de grijă, în darul înțelegerii vremurilor și oamenilor dar, mai ales, în excelenta abilitate a Preafericirii Voastre de a fi în mijlocul poporului lui Dumnezeu, adresăm cu smerenie Preafericirii Voastre următoarele solicitări:

1. Punerea pe ordinea de zi a Sfântului Sinod din luna octombrie 2023 a prezentului memoriu, având drept obiect: reactivarea mitropoliei Tomisului.

2. Readucerea jurisdicției mitropoliei Tomisului în dreptul ei istoric, administrativ și teritorial-numeric, potrivit canoanelor 4-7 ale Sinodului I Ecumenic și jurisprudenței bisericești universale și românești.

3. Inițierea, în urma hotărârii Sfântului Sinod, a tuturor demersurilor pe lângă autoritățile statului și pe lângă Academia Română de a se înființa, la Constanța, un institut dedicat cercetării aprofundate a culturii și civilizației dobrogene, similar tuturor celorlalte institute patronate de Academia Română din provinciile istorice ale țării noastre”, este scris în documentul remis către Patriarhul Daniel.

ÎPS Teodosie a cerut de mai multe ori reactivarea Mitropoliei Tomisului

Amintim că ÎPS Teodosie a cerut în februarie 2021, pentru prima dată, reactivarea Mitropoliei Tomisului. Totuși, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a refuzat la momentul respectiv cererea.

Conform noului document, temeiurile recente despre istoria poporului român și a Bisericii sale „au suscitat interesul multora dintre membrii societății constănțene și românești, din țară și din străinătate, fapt care a provocat o adevărată avalanșă de apeluri către Arhiepiscopia Tomisului având drept scop reabilitarea hic et nunc a adevărului”.

„Noile temeiuri despre istoria poporului român și a Bisericii sale au suscitat interesul multora dintre membrii societății constănțene și românești, din țară și din străinătate, fapt care a provocat o adevărată avalanșă de apeluri către Arhiepiscopia Tomisului având drept scop reabilitarea hic et nunc a adevărului. Desigur, Centrul eparhial a reacționat cu prudență, îndemnând la rugăciune și la ascultare față de Sfântul Sinod mulțimea din ce în ce mai numeroasă și mai entuziastă a credincioșilor conștienți de valoarea inestimabilă a acestui act de dreptate și de demnitate națională.

Datoria ascultării față de Sfântul Sinod și față de Întâistătătorul acestuia iar, pe de alta, obligația de a răspunde presiunii din ce în ce mai puternice venite din partea obștii încredințate nouă spre păstorire ne determină să aducem, așadar, din nou înaintea Preafericirii Voastre apelul poporului lui Dumnezeu din Dobrogea la recunoașterea și restabilirea adevărului.

În interesul cauzei noastre vom prezenta, cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, toate dovezile documentare pe care Arhiepiscopia Tomisului le are în patrimoniul său și vom transmite fiecărui membru al Sfântului Sinod câte un extras din acestea”, arată, printre altele, documentul.