Se dau 1.500 de lei pentru români

Se dau 1.500 de lei pentru români! Guvernul României a luat recent o decizie semnificativă în sprijinul personalului din sistemul educațional al țării, introducând o primă anuală pentru cadrele didactice și personalul administrativ.

Această măsură, anunțată de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, va beneficia peste 326.000 de angajați din învățământ și va consta într-o primă anuală netă de 1.500 de lei pentru cadrele didactice și 500 de lei pentru personalul administrativ.

Această primă, denumită și „primă de carieră profesională”, este parte a modificărilor și completărilor aduse la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2023 și se aplică începând cu acest an școlar. Această măsură vine ca un stimulent financiar menit să recunoască eforturile și dedicarea personalului didactic în promovarea învățământului de calitate în România.

Potrivit noilor reglementări, cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat vor primi o primă de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, în timp ce cadrele didactice din învățământul universitar de stat care dețin gradele didactice de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar vor beneficia de aceeași sumă. Personalul didactic auxiliar din învățământul universitar va primi o primă de 500 de lei.

bani lei
SURSA FOTO: Dreamstime

Modalitatea de cheltuire a primei de carieră

Această primă de carieră didactică, distribuită în octombrie 2023, poate fi utilizată pentru cheltuieli aferente dezvoltării profesionale doar în anul școlar 2023-2024. Procesul de distribuție a cardurilor speciale pentru această primă este în curs de finalizare, iar acestea vor fi distribuite personalului în perioada 10-20 octombrie. Ulterior, acestea vor fi alimentate în perioada 20-27 octombrie, astfel încât beneficiarii să poată utiliza acești bani în mod eficient și justificat.

Aceste vouchere și prime de carieră didactică pot fi utilizate exclusiv în România. Ele suntdestinate cheltuielilor legate de dezvoltarea profesională, cum ar fi:

 • cursurile de pregătire profesională
 • echipamentele IT
 • alte echipamente didactice de tehnologia informației
 • cărțile de specialitate
 • alte resurse necesare desfășurării activităților didactice

Profesorii trebuie să fie atenți ce fac cu banii

Este important de menționat că aceste beneficii sunt supuse unor reguli stricte. Astfel, utilizarea necorespunzătoare a acestora este considerată infracțiune. Orice tentativă de fraudă sau utilizare incorectă a acestor resurse va fi tratată cu seriozitate.

Mai precis, este interzis:

 • să se utilizeze cardului și prima de carieră didactică în alt scop decât cel prevăzut de ordonanța de urgență
 • să se solicite și/sau furnizeze de numerar în schimbul primei de carieră didactică sau pentru fracțiuni din aceasta
 • refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta măsura de susținere a activității didactice emisă pe suport electronic. Refuzul este justificat daca exista suspiciuni rezonabile privind autenticitatea măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic, identitatea dintre titularul măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic și beneficiarul acesteia
 • să se emită pe suport electronic măsura de susținere a activității didactice de către alte entități decât cele cu care Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene a încheiat contractul de achiziție publică
 • să se comercializeze suportul electronic al măsurii de susținere a activității didactice contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanța de urgență

Justificarea plăților este necesară

Personalul didactic are opțiunea de a utiliza suma totală de 1.500 de lei în moduri diferite:

 • într-o singură tranșă
 • în mai multe etape
 • la începutul anului școlar
 • pe parcursul anului școlar
 • la finalul anului școlar

Cu toate acestea, pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor, cel puțin 1.050 de lei trebuie cheltuiți în mod justificat. Adică trebuie să se prezinte facturi sau documente justificative care să confirme că acești bani au fost dedicați dezvoltării profesionale.

Există o sumă maximă de 450 de lei pentru care nu este necesară niciun document justificativ.