Potrivit studiului, riscul de fraudă internă se situează pe prima poziţie, cu un procent de 77%, în timp ce riscul de pătrundere neautorizată în sistem sau cel de ameninţare internă se află pe a doua poziţie, cu 70%. 

„Amenințarea infracționalității cibernetice reprezintă o realitate cotidiană pentru companii şi o provocare dinamică şi continuă. Aceasta înseamnă că directorii executivi şi cei din top management trebuie să includă FDA ca pe o componentă critică în programele lor de management al riscului şi de conformitate. Necesitatea acestor investiții este accentuată și de mediul legislativ din prezent şi de reacţia pieţei la situaţiile de presupuse fraude, mită şi atacuri cibernetice din mediul corporativ", spune Burcin Atakan, lider Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) EY România.

Dintre participanţii la studiu, 55% susţine că fondurile alocate FDA în companiile lor sunt suficiente, mai puţini faţă de cei 64% din cadrul studiului din 2014. Astfel că, trei din cinci respondenţi afirmă că intenţionează să cheltuiască mai mult pe astfel de instrumente IT în următorii doi ani.

La ora actuală, aproximativ 63% dintre respondenţi spun că investesc cel puţin jumătate din bugetul alocat FDA în activităţi de monitorizare proactivă, mai arată studiul. 

Utilizarea instrumentelor FDA avansate a devenit o normă, iar noile tehnologii şi noile tehnici de monitorizare sunt tot mai larg folosite pentru a susține companiile în gestionarea riscurilor curente şi viitoare legate de fraudă şi criminalitate cibernetică. "Maturizarea eforturilor corporaţiilor în zona FDA este tot mai evidentă, dacă ne uităm la creşterea gradului de sofisticare în utilizarea datelor. 75% dintre respondenţi analizează în mod curent o gamă largă de date structurate şi nestructurate, fapt care le permite să obţină o imagine holistică a propriului univers de risc", spune studiul.

 „Dat fiind nivelul de presiune cu care se confruntă organizațiile din punct de vedere al prevenirii fraudelor, nu este deloc surprinzător faptul că majoritatea respondenţilor depune un efort tot mai mare în susţinerea unor iniţiative proactive. Programele de monitorizare şi supraveghere care utilizează instrumente FDA pot ajuta organizaţiile să-şi întărească programele de conformitate cu cerinţele legislative, îmbunătăţind cultura corporatistă şi stimulând creşterea încrederii din partea autorităţilor de reglementare şi din partea altor actori interesaţi de bunul mers al companiei", explică Burcin Atakan.

 

Studiul a fost realizat la nivel global în rândurile a 665 de directori executivi din nouă industrii, incluzând servicii financiare, industria farmaceutică şi de sănătate, producţie, energie şi utilităţi.