Unul dintre punctele principale ale dezbaterii a fost Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice 2015 – 2020.

Beatrice Naniş, Director General al Direcţiei Generale Politici Publice şi Relaţii Internaţionale în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice spune că noua strategie este practic sistemul de la care ar trebui să incepem.

„Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice urmăreşte indicatori de monitorizare şi impactul preconizat. Acest sistem trebuie să dea tonul reformei în domeniu. În 2011, principalul obiectiv era întărirea controlului. Trebuie să pronim de la cauze, pentru a putea preveni, pentru ca acest control să nu fie o povară pentru cei implicaţi”, spune Beatrice Naniş.

Astfel, primul pas se referă la stabilirea unui inventar al prevederilor legale de care are nevoie un achizitor. „În prima etapă, vorbim despre structurarea problemelor întâmpinate la o achiziţie directă. Problema iniţială o reprezintă documentaţia de atribuire. Avem intrumente? Nu”, spune directorul ANAP, care precizează: ”După ce realizăm documentaţia, ajungem la publicare pe SEAP, apoi intrăm în realitatea pieţei. Ajungem la execuţia contractului – orice greşeală se transformă în act adiţional. Am vărut toate acestea din perspectiva omului care lucrează efectiv cu aceste aspecte.”

În aceste condiţii apare Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice.

Pmrimul articol din document se referă la inventarul în domeniul achiziţiilor publice şi face referire la 4 acte normative separate. Este semnalată apariţia ghidului online – în care publicul poate accesa procedura, cu particularizarea procedurilor de achiziţii publice. Un alt aspect promovat de noua strategie se referă la cadrul instituţional, reforma administrativă, consolidarea controlului intern – care să prevaleze controlului extern.

Referitor la monitorizare, noua procedură introduce informaţii mult mai apropiate decât ce se întâmplă în prezent în sistem. De asemenea, deciziile pot fi luate pornind de la cifre. „Practic, noua strategie se va baza pe o îmbunătăţire a SEAP.

În ceea ce priveşte SICAP, acesta este un sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare a procesului de achiziţii publice – unica platformă electronică de achiziţii publice din România.

„SICAP dezvoltă un mediu performant în domeniul achiziţiilor publice, asigură un mediu concurenţial, eficientizează activitatea pentru toate părţile implicate şi creşte gradul de transparenţă”, spune Georgiana Diaconescu de la SEAP despre noul sistem programat sistem informatic ce va apărea în Aprilie 2016.

„Sitemul are o arhitectură deschisă şi reprezintă o interfaţă modernă, intuitivă şi personalizabilă, o modalitate de căutare naturală, în timp real şi aduce o separare logică a operaţiilor. Prezintă specificaţii de căutare avansate, plata online, aplocare automată a participărilor preplătite. Sistemul informatic permite raportarea de statistici”, spune oficialul SEAP.

Ce aduce nou SICAP? Este o interfaţă intuitivă ce aduce armonizare cu noile formulare prin care se trimit anunţurile la JOUE; consultarea preliminară a pieţei; modulul de plăţi şi activarea automată a preplăţilor; modulul dedicat contractelor de achiziţii publice; utiliyarea formularelor inteligente; instruirea online a utilizatorilor.

„Portalul Help-desk din cadrul sistemului de achiziţii publice, este un proiect finanţat din fonduri structurale inaugurat în Iulie 2015”, spune Cristina Banu, directorul Direcţiei Suport Operaţional ANAP.

“Portalul Help-desk asigură legătura între autorităţile contractante şi utilizatori – operatori economici care beneficiază de finanţare din fonduri structurale. Permite înscrierea în portal şi se pot solicita documente constatatoare.”, a precizat Cristina Banu care precizează: ”În Noiembrie 2015 a fost inaugurat serviciul Telefon, unde operatorii raspund solicitărilor de luni până joi între orele 9 – 17 şi vineri între orele 9 – 14. Vechea adresă de mail funcţionează în momentul de faţă în mod automat. Există în prezent 700 de autorităţi contractante, iar solicitările sunt frecvente.”

“Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice 2015 – 2020 reprezintă cu siguranţă un pas înainte”, spune Irina Popovici, Senior Manager Deloitte Consultanţă România, care a vorbit despre Capacitatea Sistemului de Achiziţii Publice de a reglementa în mod eficient activitatea economică şi răspunsul pieţei.

„În prezent sistemul este greoi şi exista numeroase piedici. Toate acestea se văd în datele obţinute în urma studiilor efectuate. În acest sens, noua Strategie Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice este salutară”, consideră Irina Popovici.

Reprezentantul Deloitte a vorbit despre concurenţă şi răspunsul pieţei în contextul apariţiei noului sistem, precum şi despre rolul Autorităţii Contractante în stimularea şi facilitarea unei concurenţe puternice şi de calitate superioară. Irina Popovici a prezentat indicatori de evaluare a performaneţei şi capacităţii sistemului de achiziţii publice, facând o comparaţie cu vechiul sistem.