Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderilor şi antreprenoriatului în Europa, subliniază cele mai bune politici şi practici antreprenoriale, sporesc conştientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează şi inspiră potenţialii antreprenori.
În competiţie pot intra cei ce susţin antreprenoriatul la nivel naţional, regional şi local – autorităţi ale administraţiei publice, parteneriate public-private între autorităţi şi întreprinzători sau organizaţii economice şi programe educaţionale din statele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia şi Turcia, care au implementat, proiecte în domeniul dezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei locale, în ultimii doi ani.
Marele premiu al juriului va fi acordat candidatului care prezintă cea mai creativă iniţiativă din Europa. Ceremonia de acordare a premiilor, va avea loc în 15 noiembrie 2012, în Cipru.

De asemenea, se vor acorda premii pentru promovarea spiritului antreprenorial, investiţii în talente, îmbunătăţirea mediului de afaceri, sprijinirea internaţionalizării afacerilor, antreprenoriat responsabil şi integrator.
Selecţia se realizează în două etape, una la nivel național și alta la nivel european. Pentru etapa naţională, termenul limită pentru înregistrarea aplicaţiilor este 20 iunie 2012. Pentru etapa europeană, termenul limită pentru transmiterea selecţiilor naţionale este 16 iulie 2012.
Juriul european, constituit din personalităţi reprezentative din mediul academic, instituţii europene, sau alte organizaţii europene recunoscute, va premia proiectele identificate ca fiind cele mai inovative şi având potenţial de multiplicare în alte regiuni ale UE.