CE organizează de două ori pe an stagii de formare care durează între 3 şi 5 luni, pentru tineri absolvenţi universitari sau pentru cei care în cadrul procesului de învăţare pe durata vieţii, au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale.
Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an, iar obiectivele cursurilor stabilite astfel încât să permită stagiarilor să cunoască funcţionarea departamentelor/serviciilor Comisiei Europene, să dobândească experienţa personală prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul de muncă, să îşi extindă şi sa îşi pună în practică cunostintele dobândite în timpul studiilor şi mai ales în domeniile lor de competenţă.

Întâietate au stagiarii sunt selectaţi dintre candidaţii care provin din statele membre ale Comunităţilor Europene şi apoi cei care provin din ţări candidate care beneficiază de o strategie de pre-aderare. astfel, se acceptă un număr limitat de stagiari dintre cetăţenii statelor nemembre.

Pentru a aplica, trebuie să fi incheiat primul ciclu al unui curs de invaţământ superior (curs universitar) şi sa fi obţinut o diplomă sau echivalentul ei până la data limita de înscriere, să nu mai fi facut un stagiu (traineeship) într-o altă instituţie/organism al Uniunii Europene, să cunoaşteţi foarte bine limba engleză, franceza sau germana. Daca aveţi cetăţenia unui stat membru UE trebuie să cunoşti foarte bine o a doua limbă comunitară.

Stagiarul va primi o alocaţie, care este în prezent de 1.000 Euro/luna, însă se decontează toate cheltuielile de transport, precum și asigurarea de sănătate. Stagiarii cu dizabilitati pot primi un supliment.

Pentru depunerea candidaturii trebuie să completaţi si sa trimiteţi online formularul de inscriere cu confirmare de primire, de preferat.
Mai multe puteţi afla de AICI.
Câţi români sunt la CE?

La 1 ianuarie 2013, aproximativ 1.100 de români lucrau în cadrul Comisiei Europene, reprezentând 3,3% din totalul celor peste 33.000 de funcţionari, agenţi contractuali, agenţi temporali şi consilieri.

Din cei 813 români care ocupă posturi de funcţionari permanenţi sau temporari în cadrul CE, 603 sunt femei (74% din total) şi doar 210 bărbaţi.