Prin politica de încurajare şi susţinere a sportului practicată în această ţară, nemţii au ajuns să căştige aproximativ 100 miliarde de euro pe an, venituri obţinute din vânzări în sport. De asemenea, nu mai puţin de 8,85 milioane de oameni au fost implicaţi ca voluntari sau membri de onoare în diverse activităţi sportive, ceea ce a avut o contribuţie nepreţuită în îmbunătăţirea atât a vieţii lor sociale, cât şi a sănătăţii fizice sau dezvoltării valorice şi educaţionale.

Cele 91.000 cluburi sportive care funcţionează în Germania, în cadrul cărora activează mai mult de 27,6 milioane de membri, sunt considerate un liant care consolidează societatea germană.
Cifrele au fost date publicităţii în urma efectuării a două studii iniţiate de către Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei din Germania, unul cu tema ‘Importanţa sportului de masă şi de performanţă în sfera publicităţii, sponsorizării şi drepturilor media’, iar cel de-al doilea referitor la ‘Importanţa economică a consumului de sport în Germania’. Ambele studii au evidenţiat faptul că atât sportul de performanţă, cât şi cel de masă au un rol remarcabil atât în domeniul consumului privat, cu efecte benefice în economia germana, cât şi în viaţa socială.

Presa germană a prezentat concluziile lui Ernst Burgbacher, secretarul de stat din cadrul Ministerului Federal al Economiei şi Tehnologiei, după analizarea celor două studii: ‘Sportul şi cluburile sportive sunt piatra de temelie a bunăstării societăţii şi au o contribuţie indispensabilă în viaţa socială din Germania. În acelaşi timp, cu veniturile de aproximativ 100 miliarde de euro pe an realizate din vânzări, sportul are o importanţă economică specială. Mai exact, prin sport se rulează sume de aproape 90 miliarde de euro pe an, plus încă circa 6 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite pentru publicitate, sponsorizări şi alte drepturi media.
De asemenea, demn de luat în seamă este faptul că 75% din sponsorizări provin de la companiile mici şi mijlocii. La toate acestea se adaugă faptul că sportul este un element determinant pentru turism, indiferent că poate fi luat în calcul ca ocupaţie de agrement, de performanţă sau de participare, in timpul liber, la un eveniment sportiv major’.

Comentând rezultatele studiilor, dr. Thomas Bach, preşedintele Federaţiei Sporturilor Olimpice din Germania (Comitetul Naţional Olimpic German) şi vicepresedinte al Comitetului Internaţional Olimpic, s-a declarat mulţumit la rândul său: ‘Aceste cifre reflectă nu numai importanţa sportului în politica sociala, dar şi semnificaţia lui economică. Aici se poate vedea cât de reale sunt impulsurile economice generate de sport, datorită cărora acesta poate fi considerat unul dintre sectoarele economice vitale din Germania’.
SURSA: Agerpres