Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2016 cu 0,5% (0,4% în termeni reali) faţă de luna februarie 2016 până la nivelul de 216,31 miliarde de lei. Creditul în lei s-a majorat cu 2,3% (2,1% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,4% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,5%). La 31 martie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,8% (5,9% în termeni reali) faţă de 31 martie 2015, pe seama majorării cu 20,2% a componentei în lei (23,9% în termeni reali) şi a diminuării cu 11,5% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,7%).

În ceea ce privește creditul guvernamental, acesta s-a majorat cu 0,8% faţă de februarie 2016, până la 90,3 miliarde de lei. La 31 martie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 14,3 milioane de lei faţă de 31 martie 2015.