Veniturile totale ale companiei sunt preconizate la 50 milioane lei, iar cheltuielile la 20,681 milioane lei.

Cheltuielile cu personalul sunt stabilite la 2,409 milioane lei, din care 1,488 milioane lei cheltuieli de natură salarială. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 20 salariaţi, iar câştigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de 6.528 lei.

Pentru investiţii, SAPE are prevăzute cheltuieli de 8,965 milioane lei.

SAPE este o societate în portofoliul Ministerului Energiei, care a fost înfiinţată în anul 2014 ca urmare a divizării parţiale a Electrica înainte de listarea la bursă. Societatea gestionează pachetele minoritare de acţiuni deţinute la companiile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice care au fost privatizate, inclusiv litigiile cu investitorii care au preluat fostele filiale Electrica.

AGERPRES