Sistemul IT pentru Casele de Pensii este estimat la 27 milioane de euro. În cât timp ar putea fi implementat

Sistemul informativ integrat de care vor beneficia instituțiile subordonate Ministerului Muncii va avea un grad de sofisticare 4 și va costa 27 milioane de euro. Acesta ar putea fi implementat în 32 de luni, arată studiul de fezabilitate.

Amintim că instituțiile aflate sub autoritatea Ministerului Muncii sunt:

 • Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA)
 • Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)
 • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS)
 • Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
 • Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP)
 • Inspecţia muncii (IM)

„Serviciile publice aferente evenimentelor de viaţă, presupun atingerea unui grad de sofisticare(minim 4) şi pot fi realizate cu ajutorul autentificării (interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate; tranzacţii electronice complete, inclusiv livrarea şi/sau plata; personalizarea şi pro-activitatea)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Ce se dorește prin acest sistem IT

Implementarea acestui sistem IT are ca scop dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate şi interconectare între minister şi instituţiile din subordinea sa și alte instituţii cu scopul de a optimiza fluxul de depunere a documentelor şi de soluţionare a solicitărilor venite din partea cetăţenilor şi mediului de afaceri,va aduce beneficii cetăţenilor prin simplificarea şi debirocratizarea procedurilor prin:

 • punct unic de contact (portal unic cross MMPS) vs (situaţia actuală cu mai multe portaluri);
 • facilitarea aplicării principiului numai o dată în relaţia cetăţeanului cu MMPS prin interoperabilitate cross MMPS şi interoperabilitate cross administraţie publică;
 • mai multe alternative de interacţiune cu MMPS şi instituţiile din subordine /sub autoritate (prin SII MMPS se introduce alternativa e-government);
 • gradul 4 de sofisticare pentru serviciile publice electronice oferite;
 • facilitarea aplicării managementului de caz de către specialiştii din domeniul asistenţei sociale care va permite măsuri de analiză şi măsuri personalizate pentru cetăţean (familie/beneficiar);
 • alte beneficii: reducere de costuri, facilitarea interacţiunii cu furnizorii de servicii sociale, reducerea erorilor şi a fraudelor din sistem; Prin proiectul SINA informaţiile vor fi introduse în sistemul ANDPDCA direct de la nivelul local al SPAS şi DGASPC şi vor permite luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun pentru copiii expuşi riscului de separare de familie şi pentru cei separaţi temporar sau definitiv de aceasta, dar vor fi disponibile şi în timp real tuturor factorilor de decizie în ceea ce priveşte elaborarea politicilor publice, evaluarea activităţilor, implementarea procedurilor specifice şi corelarea informaţiilor.

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Sursă foto: Dreamstime