Din acest motiv, apreciem că normele imperative din domeniul protecției consumatorilor nu sunt întotdeauna suficient de clare și cunoscute de către comercianți.

Mai mult, în general, legislația care guvernează protecția consumatorilor este de natură să ofere o protecție sporită consumatorilor, iar în cazurile în care anumite aspecte sunt interpretabile, acestea se vor interpreta în favoarea consumatorilor.

În ciuda constrângerilor legislative, credem că atât organele de control, cât și comercianții trebuie să se afle într-un proces de educare și informare continuă, astfel încât să fie adaptați permanent la realitatea practică și la evoluțiile legislative.

În cadrul controalelor ANPC, sunt aspecte pe care comercianții trebuie să le cunoască și să le aplice pentru eficientizarea activității și pentru evitarea sancțiunilor.

Aspectele care pot face obiectul controlului privesc nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor includ, printre altele:

 • Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor;
 • Respectarea regulilor de informare a consumatorilor cu privire la elementele de identificare și caracterizare corespunzătoare prevăzute de legislație;
 • Respectarea regulilor privind securitatea generală a produselor, respectiv faptul că produsele puse pe piață trebuie să fie sigure, adică să prezinte un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității;
 • Respectarea regulilor privind garanțiile produselor (garanția comercială și garanția legală);
 • Respectarea regulilor privind vânzările cu preț redus (soldare, lichidare, promoționale);
 • Respectarea regulilor privind vânzările online;
 • Respectarea regulilor privind etichetarea, speciale pentru fiecare categorie de produse
 • Respectarea obligației de includere în magazin a informațiilor privind datele de contact ale ANPC (telefonul consumatorului);
 • Respectarea legislației privind practicile comerciale incorecte.

Printre obligațiile cele mai relevante care revin comercianților în caz de control efectuat de către inspectorii ANPC se numără și:

-asigurarea accesului organelor de control în locurile unde se produc, se comercializează, se ambalează, se depozitează produsele ori se prestează serviciile și în orice alte locuri aflate în legătură directă sau imediată cu activitatea sa, precum și la documente referitoare la acestea;

-furnizarea accesului organelor de control în locurile unde se produc, se comercializează, se ambalează, se depozitează produsele ori se prestează serviciile și în orice alte locuri aflate în legătură directă sau imediată cu activitatea sa, precum și la documente referitoare la acestea.

Din acest motiv, având în vedere cazurile practice cu care avocații firmei s-au confruntat efectiv în cadrul activității de instanță, recomandările noastre către comercianți sunt ca, ulterior controlului, cu ocazia încheierii procesului verbal de constatare și contravenție, să aibă în vedere următoarele aspecte:

 

 • înțelegerea clară și exactă a neconformităților constatate;
 • verificarea consemnărilor din cuprinsul procesului verbal pentru a se stabili dacă acestea corespund realității;
 • consemnarea eventualelor neconcordanțe la rubrica ‘alte mențiuni’;
 • consemnarea mențiunii „cu obiecțiuni care vor fi formulate de departamentul juridic” pentru ca acestea să poată fi formulate în mod corespunzător ulterior;
 • obținerea sau, după caz, conservarea probelor care dovedesc netemeinicia procesului verbal (spre exemplu, se vor fotografia produsele neconforme).

 

Comercianții au de asemenea obligația să respecte prevederile legale privind drepturile de proprietate intelectualăpentru produsele comercializate și/sau serviciile prestate în cadrul activității lor, dintr-o dublă perspectivă: atât din punct de vedere al protejării intereselor consumatorului, care trebuie să fie în mod corect și complet informat cu privire la produsele și/sau serviciile care îi sunt oferite, fără a fi indus în eroare cu privire la originea, caracteristicile sau orice alte elemente ale acestora, cât și din perspectiva răspunderii comerciantului față de terțe persoane ale căror drepturi de proprietate intelectuală ar putea fi încălcate. Din aceasta dublă perspectivă, managementul drepturilor de proprietate intelectuală utilizate sau deținute de către un comerciant în activitatea sa este esențial pentru prevenirea încălcării oricăror drepturi legale ale terților și evitarea aplicării de sancțiuni de către autoritățile publice, inclusiv ANPC, care are atribuții și în acest sens.

 


Irina Albusel
, Managing Associate Reff și Asociații, firma de avocatură membră Deloitte Legal


Silvia Axinescu
, Senior Associate Reff și Asociații, firma de avocatură membră Deloitte Legal


Bogdan Dub
, Senior Associate Reff și Asociații, firma de avocatură membră Deloitte Legal