Practic, deşi nu specifică în mod clar dacă recomandă înasprirea sau relaxarea regulamentului, BCE pare că ar semnala mai degrabă o întărire a condiţiilor.
“BCE apreciază introducerea unor limite cantitative, în măsura în care acestea ar trebui să contribuie la consolidarea practicilor de acordare a împrumuturilor ale instituţiilor de credit, asigurând în acelaşi timp consecvenţa în cadrul procesului de evaluare a solvabilităţii consumatorilor. În ceea ce priveşte limitele cantitative menţionate anterior, BCE recomandă realizarea unui studiu aprofundat de evaluare a impactului cu privire la caracterul adecvat al acestor limite, revizuirea acestora în mod regulat pentru a se ţine seama de implicaţiile schimbărilor condiţiilor macroeconomice şi financiare şi, dacă este necesar, completarea acestora cu alte măsuri (de exemplu, prevederea unor limite maxime pentru raportul dintre valoarea datoriei şi venituri)’, se arată în document, potrivit Agerpres.
Atenţie la creditele în valută!

Potrivit avizului BCE, nivelurile ridicate ale creditelor în valută acordate împrumutaţilor neasiguraţi împotriva riscurilor pot crea o vulnerabilitate financiară latentă în anumite state membre.

‘Astfel de credite transformă expunerea directă la cursul de schimb din sistemul bancar în risc de credit şi expun economia la riscuri macrofinanciare semnificative. Având în vedere potenţialele efecte secundare negative asociate acordării de credite în valută, BCE subliniază importanţa adoptării de către responsabilii politici a unor măsuri adecvate pentru a se evita acumularea excesivă a acestor împrumuturi în sistemul bancar. În general, este necesar să se asigure existenţa unor măsuri administrative şi de reglementare prudente şi stricte în ceea ce priveşte acordarea de credite în valută împrumutaţilor rezidenţi neasiguraţi împotriva riscurilor. În plus, băncile ar trebui să deţină întotdeauna capital suficient pentru a putea face faţă riscurilor specifice asociate acordării de credite în valută, în special în ceea ce priveşte transformarea riscului valutar în risc de credit’, se mai spune în document.
Înăsprirea condiţiilor privind gradul de îndatorare şi stimularea creditării în lei

BCE apreciază limitările mai stricte impuse pentru raportul dintre valoarea creditului şi valoarea bunului în cazurile în care moneda în care se acordă creditul şi moneda în care sunt realizate veniturile sunt diferite, care ar lua în considerare riscul valutar potenţial. În plus, cadrul normativ ar putea fi modificat în vederea acordării de stimulente instituţiilor de credit pentru o oferi clienţilor credite în moneda naţională pentru aceleaşi scopuri pentru care sunt oferite creditele în valută.

BNR a informat BCE că, în contextul programelor de asistenţă financiară încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Comisia Europeană, România intenţionează să instituie, până la 31 octombrie 2011, măsuri pentru a echilibra structura monetară a creditelor acordate persoanelor fizice.

‘Din acest motiv, BNR invocă motive de extremă urgenţă şi solicită ca avizul BCE să fie emis până la data de 20 septembrie 2011’, se mai spune în document.
Ce prevede regulamentul BNR

Potrivit regulamentului privind creditarea persoanelor fizice elaborat de BNR, pentru creditele de consum este prevăzută limitarea perioadei de acordare la cinci ani. De asemenea, solicitanţii de astfel de credite ar trebui să dispună de garanţii reale sau personale care să acopere în proporţie de 133% valoarea creditului.

În ceea ce priveşte creditele pentru achiziţia de locuinţe, avansul minimum prevăzut în regulamentul BNR este de 30%, în cazul în care clienţii optează pentru euro, şi minimum 40% pentru celelalte monede exceptând moneda naţională, unde avansul este de minimum 15%.

BNR propune băncilor ca în calculul venitului eligibil să ţină cont de aplicarea unor procente de ponderare, în funcţie de valuta în care clientul doreşte să se împrumute. Astfel, pentru euro, băncile vor trebui să ajusteze veniturile cu 35,5%, pentru francul elveţian cu 52,6%, pentru dolar cu 40,9%, iar pentru celelalte valute se va utiliza valoarea aferentă francului elveţian.

Regulamentul mai prevede aplicarea unui procent de ponderare a veniturilor de 0,6%, pentru a acoperi riscul fluctuaţiilor de dobândă şi 6% pentru fluctuaţiile de venituri, indiferent de moneda creditului.